Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 32

pl    en

Zadania biura

Zadania:

Do zadań Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego należy reprezentowanie interesów samorządowych na arenie międzyregionalnej, a w szczególności:

1. Referat ds. Współpracy Międzyregionalnej, który oznacza pisma symbolem „RBI”

1) informowanie i współpraca z partnerami w regionie zainteresowanymi problematyką dotyczącą wybranych polityk europejskich oraz konkretnych sfer działalności UE,
2) ułatwianie podmiotom z województwa łódzkiego nawiązywania bezpośrednich kontaktów partnerskich z instytucjami i organizacjami z innych regionów europejskich,
3) uczestnictwo w wybranych spotkaniach, seminariach, konferencjach i wizytach studyjnych celem pozyskiwania informacji dotyczących problematyki ważnej dla rozwoju województwa łódzkiego,
4) monitoring prawodawstwa unijnego pod kątem kwestii ważnych z punktu widzenia interesów województwa,
5) organizacja seminariów i konferencji z udziałem przedstawicieli województwa służących lobbingowi oraz zabezpieczaniu interesów województwa,
6) reprezentowanie interesów samorządowych przed instytucjami europejskimi i w ramach sieci współpracy międzyregionalnej,
7) działania na rzecz złożonych przez samorządowe władze regionalne i lokalne wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,
8) wspieranie działań służących promocji województwa łódzkiego na terenie Brukseli,
9) przygotowywanie i koordynacja tematycznych wizyt studyjnych służących wymianie doświadczeń z przedstawicielami instytucji UE oraz innych regionów,
10) organizacja wizyt w Brukseli Zarządu Województwa Łódzkiego.

2. Referat ds. Inicjatyw Rozwojowych, który oznacza pisma symbolem „RBII”

1) pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadań województwa realizowanych przez Biuro,
2) realizacja projektów własnych samorządu województwa łódzkiego procedowanych przez Biuro,
3) współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi z regionu łódzkiego w zakresie działań projektowych, jak również innych możliwości prezentowania ich dorobku w Brukseli,
4) przekazywanie informacji i wspomaganie samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w regionie w pozyskiwaniu środków finansowych oferowanych przez UE,
5) prowadzenie punktu kontaktowego dla samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w regionie,
6) prowadzenie bazy projektów realizowanych przez podmioty z regionu w ramach Programów Wspólnotowych,
7) działania na rzecz złożonych przez samorządowe władze regionalne i lokalne wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,

W ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego działa Sekcja Miasta Łodzi zajmująca się sprawami promocji Miasta Łodzi, funkcjonowanie której określają odrębne akty prawne.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku