Komitet Regionów – Planowane posiedzenia

Kalendarz spotkań 2018

28 -29 czerwca 2018 – 19 posiedzenie komisji ENVE i Konferencja na temat zrównoważonego rozwoju w europejskich regionach jezior w Balatonie, Węgry

4 -5 lipca 2018 – 130 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli

25 września 2018 – 20 posiedzenie komisji COTER w Brukseli

27 września 2018 – 20 posiedzenie komisji ENVE w Brukseli

9 -10 października 2018 – 131 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli

22 listopada 2018 – 21 posiedzenie komisji ENVE w Brukseli

4 -6 grudnia 2018 – 132 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli

14 grudnia 2018 – 21 posiedzenie komisji COTER w Brukseli