pl    en

Projekt : Europejskie regiony na rzecz integracji społecznej

 

Województwo Łódzkie było liderem projektu Europejskie regiony na rzecz Integracji Społecznej w ramach programu Europa dla Obywateli. Wśród członków konsorcjum znalazły się nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również organizacje pozarządowe zajmujące się integracją osób wykluczonych społecznie. Partnerzy regionalni współpracowali ze sobą w ramach grup tematycznych „dialog obywatelski” i „ekonomia społeczna”.

 

Unia Europejska tworzona jest przez obywateli dla obywateli

 

Celami projektu było stworzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie stworzenia europejskiej sieci współpracy na rzecz integracji społecznej. Była to również okazja do wzmocnienia współdziałania między władzami szczebla lokalnego, organizacjami pozarządowymi, politykami wysokiego szczebla i obywatelami UE. Projekt zakładał weryfikację sposobu, w jaki europejskie strategia (w tym wzrost sprzyjający integracji społecznej) przekładają się na poziom lokalny regionalny, a także wzmocnienie działań na rzecz promocji wzajemnego zrozumienia i przynależności do Europy. 

 

Okazja do spotkań

 

W ramach projektu odbyło się wiele wydarzeń o charakterze międzynarodowym i lokalnym. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w Łodzi, a seminaria poświęcone zagadnieniom społeczeństwu obywatelskiego – w Madrycie. 

 

Partnerzy projektu:

 • Województwo Łódzkie (koordynator), Polska
 • Wspólnota Autonomiczna Madryt, Dyrekcja Generalna ds. Imigracji,  Hiszpania
 • Związek Gmin Czarnogóry, Czarnogóra Partnerzy proje
 • Gmina Cetynia , Czarnogóra
 • Komitat Csongrad, Węgry
 • Pakt Terytorialny na rzecz Zatrudnienia w La Ribera (PATER) , Hiszpania
 • Gmina Alfas del Pi, Hiszpania
 • Stowarzyszenie Urzędów Pomocy Społecznej Irurtzun, Hiszpania
 • Okręg Covasna, Dyrekcja Generalna ds. Opieki Społecznej i Ochrony Dzieci, Rumunia
 • Gmina Lyaskovets, Bułgaria
 • Łotewskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych, Łotwa
 • Rada Gminy Kraslava, Łotwa
 • Stowarzyszenie Rad Lokalnych, Malta
 • Miasto Mechelen, Belgia
 • WSX Enterprise, Wielka Brytania
 • Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej, Belgia
 • Gmina Rogów, Polska
 • Gmina Miejska Brzeziny, Polska
 • Gmina Nowosolna, Polska
 • Gmina Bełchatów, Polska
 • Gmina Aleksandrów Łódzki, Polska
 • Miasto Łódź, Polska
 • Urząd Miasta Uniejów, Polska
 • Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, Polska
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS), Polska
 • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", Polska
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (OPUS), Polska
 • Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Polska

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku