Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes

O projekcie

Głównym celem projektu, którego pełna nazwa brzmi: “Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu”, jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.

Finansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 1 772 627,16 złotych
Wartość dofinansowania z UE: 1 382 290,95 złotych

Działania w ramach projektu

1. Organizacja i udział w spotkaniach biznesowych na terenie województwa łódzkiego
2. Identyfikacja przedsiębiorców o odpowiednim potencjale, którzy zainteresowani są rozszerzeniem działalności na rynki krajów Beneluksu
3. Ocena potencjału przedsiębiorcy oraz opracowanie strategii proeksportowych przez specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego
4. Organizacja wydarzeń mających na celu prezentację kompleksowej oferty handlowej i współpracy przedsiębiorców z województwa łódzkiego oraz wymianę kontaktów z potencjalnymi kontrahentami

Możliwość współpracy projektowej

Obszarami priorytetowymi projektu są następujące trzy specjalizacje regionalne określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego:
1. Nowoczesny przemysł włókienniczy i moda (w tym wzornictwo)
2. Innowacyjne Rolinictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze
3. Informatyka i Telekomunikacja
Zatem jeżeli prowadzisz biznes, w którejś z wymienionych wyżej specjalizacji skontaktuj się z nami już dziś poprzez Punkt Wsparcia Inwestora bądź formularz kontaktowy