pl    en

Smart Spec

 

 

SmartSpec for Regional Innovation (dalej: SmartSpec) to międzynarodowy projekt badawczy, którego celem jest wsparcie regionów i działających na ich terenie podmiotów w zakresie skuteczności realizacji strategii inteligentnej specjalizacji. Poprzez analizę procesu tworzenia i wdrażania strategii Smart w wybranych regionach europejskich, przeprowadzoną w oparciu o wyniki szerokich konsultacji fokusowych z udziałem kluczowych interesariuszy, projekt ma umożliwić rozwinięcie solidnych podstaw praktycznych i analitycznych w celu poprawy realizacji S3 w UE.

Liderem SmartSpec jest Uniwersytet w Cardiff, a wśród jego partnerów znalazła się Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN, która zaprosiła do współpracy przy jego realizacji grupę swoich członków, wśród nich także Województwo Łódzkie. Zaangażowane w projekcie regiony partnerskie stanowią obszar badawczy dla zewnętrznych ekspertów, otrzymując jednocześnie możliwość skorzystania z ich konsultacji i wyników badań. Projekt kładzie ponadto silny nacisk na wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy zaangażowanymi regionami, mając na uwadze dostarczenie regionalnym praktykom najwyższej jakości ekspertyz w zakresie realizacji i oceny procesu wdrażania strategii inteligentnej specjalizacji. 

 
Wartość projektu: Województwo Łódzkie jako strona trzecia otrzymało 23 tys. EU (2015)
 
Partnerzy: Uniwersytet w Cardiff, Uniwersytet Karola w Pradze, ERRIN Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji, EURADA Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju, Fundacja DEUSTO, Uniwersytet w Lund, Uniwersytet w Newcastle, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Padwie, Uniwersytet w Utrechcie.
 
Więcej w tej kategorii: « Kreatywna Europa Partnerzy »

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku