Zespół

Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Kamila Lipska

Wydział Inicjatyw Rozwojowych

Zespół pracujący w Łodzi:

Zespół pracujący w Brukseli:

Wydział Projektów Międzynarodowych

Zespół pracujący w Łodzi:

Zespół pracujący w Brukseli: