pl    en

Zadania projektu

 

Zadania przewidziane w ramach projektu polegają na utworzeniu i działalności Punktu Wsparcia Inwestora w Brukseli, oraz promocji gospodarczej na obszarze krajów Beneluksu w szczególności poprzez:

 • Wsparcie przygotowania oferty, dopasowanej do specyfiki rynku Beneluksu;
 • Identyfikację podmiotów pod kątem ich promocji na terenie Beneluksu;
 • Bieżące przekazywanie informacji na temat ofert inwestycyjnych;
 • Współpraca z organizacjami przedsiębiorców w zakresie upowszechniania informacji o specyfice inwestowania na rynku Beneluksu (w tym formalno-prawnych);
 • Badanie i dostarczanie informacji na temat potencjału rynku Beneluksu dla wybranych branż, usług i produktów z województwa;
 • Tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących potencjalnych partnerów gospodarczych w wybranych branżach;
 • Prowadzenie serwisu informacyjnego Punktu Wsparcia Inwestora w Brukseli;
 • Udostępnianie informacji dot. źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie rozwoju przedsiębiorstw z Programów UE oraz poszukiwanie partnerów do projektów w ramach Programów UE;
 • Udział w targach branżowych, (m.in. Targach turystycznych - Salon des Vacances, Targach Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz – BATIBOUW, Targach Rolnych - Foire de Libramont, TargachTekstyliów Kreatywnych - Brussels Indigo, Targach Opieki Zdrowotnej, Targach Innowacyjności - Brussels Innova, Targach gospodarstwa domowego - Des Arts Menagers, Międzynarodowym Salonie Meblowym, Targach rolno-hodowlanych i ogrodniczych – Agribex);
 • Organizację misji gospodarczych/wizyt studyjnych dla firm z WŁ oraz przedstawicieli gmin, powiatów celem zapoznania uczestników ze specyfiką rynku oraz potencjałem do rozwoju dla wybranych branż. Działania te zostaną powiązane ze specjalizacjami regionalnymi zdefiniowanymi w strategii LORIS: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo), zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka, w tym odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka i telekomunikacja.
 • Organizację lub udział (bezpośredni bądź za pośrednictwem firm) w prezentacjach, seminariach, konferencjach o charakterze gospodarczym.
Więcej w tej kategorii: « Zgłoszenia Cele projektu »

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku