Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 32

pl    en

Informacje ogólne


Dokumentem prawnym powołującym do życia brukselską placówkę była Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XIV/173/2003 z dnia 02.09.2003 r. w sprawie utworzenia Biura Przedstawicielskiego Województwa Łódzkiego w Brukseli. Uchwała Nr 590/03 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09.09.2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatwierdziła utworzenie w ramach urzędu samodzielnej jednostki pod nazwą Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, podlegającej bezpośrednio Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

W dniu 31.10.2003 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Na jego mocy określono formułę współpracy pomiędzy obiema instytucjami w zakresie działalności placówki, powołując działającą w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli sekcję Miasto Łódź, kierowaną przez oddelegowanego przez Prezydenta przedstawiciela Miasta Łodzi. Uzgodniono również zakres finansowania działalności biura przez obu partnerów według proporcji 55% Urząd Marszałkowski i 45% Urząd Miasta Łodzi. W podpisanym w dniu 8.12.2004 r. protokole dodatkowym do Porozumienia określono szczegółowy zakres obowiązków przedstawiciela Miasta Łodzi kierującego Sekcją Łódź.

Pod koniec stycznia 2004 r. zakończyły się ostatecznie poszukiwania odpowiedniej siedziby, w której mogłoby być uruchomione Biuro Województwa Łódzkiego. Na mocy podpisanej w dniu 30.01.2004 r. umowy nasza placówka została zlokalizowana w centrum dzielnicy europejskiej, w kamienicy przy Square Marie-Louise 1.

W dniach 18-19 czerwca br. zorganizowano w Brukseli imprezę promocyjną związaną z oficjalnym otwarciem Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego. Główny punkt uroczystości stanowiło przygotowane w dniu 18.06.04 r. w siedzibie Biura oficjalne spotkanie delegacji z regionu łódzkiego z zaproszonymi przedstawicielami instytucji UE oraz polskimi i belgijskimi dziennikarzami. Bezpośredniej promocji naszego regionu w zjednoczonej Europie służyło natomiast zorganizowane w siedzibie Parlamentu Europejskiego specjalne stoisko regionalne oraz czynny udział przedstawicieli biura i regionu w zorganizowanym na głównym rynku w Brukseli "Dniu Polskim".

W lipcu 2010 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Funkcję Dyrektora z dniem 1 lipca 2010 r. objął Pan Marcin Podgórski. Procedura legalizacyjna zakończyła się w dniu 22 lipca 2010 r. wydaniem oficjalnego dokumentu - atestacji sygnowanego przez władzę belgijskie.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku