Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017

Europejski Tydzień Regionów i Miast za nami!

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”EWRC”]

12 października zakończył się Europejski Tydzień Regionów i Miast (zobacz także stronę poświęconą EWRC 2017). W Brukseli i całej Europie miało miejsce około 150 wydarzeń, które odwiedziło ponad 5 000 uczestników. Dyskutowano o polityce spójności UE (obecnej i przyszłej), innowacyjnych pomysłach dotyczących zrównoważonego rozwoju, 7. Raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz sojuszu spójności. Poznaliśmy także zwycięzców konkursu RegioStars. Ceremonię wręczenia nagród RegioStars można obejrzeć tutaj.

Tegoroczną edycję  EWRC najlepiej podsumowują słowa Raffaele Cattaneo – przewodniczącego Komisji Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów, organu doradczego reprezentującego szczebel lokalny i regionalny w UE:

„Potrzebujemy silnej terytorialnej spójności, lepszych polityk spójności dla przyszłości oraz podejścia bardziej zlokalizowanego, które prowadzi od szczegółu do ogółu. Potrzebujemy lepszego „domu” dla ekonomii europejskiej, dla regionalnych i lokalnych władz, a także lepszej ewaluacji wpływu terytorialnego na polityki europejskie”.

W Europejskim Tygodniu Regionów i Miast wziął udział Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz delegacja Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego: Pani Beata Ozga-Flejszer, Pani Anna Rabiega, Pan Wiesław Stasiak, Pan Stanisław Witaszczyk, Pan Marek Włóka.

W swoim wystąpieniu podczas Komitetu Regionów Pan Witold Stępień prosił o poparcie kandydatury Łodzi na organizatora EXPO 2022. Zobacz wystąpienie!

Radni wzięli udział m.in. w Gali „Polak roku”, a także w spotkaniu w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.

W tym roku w ramach EWRC Województwo Łódzkie razem z partnerami: miastem Maribor, regionem Vysočina, regionem Małopolska, regionem Extremadura oraz regionem Alentejo organizowało seminarium: „Rola Regionów i Biznesu we wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Przejście na gospodarkę bardziej cyrkularną przyniesie Europie i jej mieszkańcom nowe możliwości. Rożne podmioty z sektora publicznego i prywatnego rozwijają się dzięki zastosowaniu strategii gospodarki cyrkularnej – coraz więcej krajów i regionów UE dostrzega korzyści płynące z tego typu ekonomii, która zapewnia firmom większą konkurencyjność.

Przedsiębiorczość została uznana za jeden z kluczowych czynników zrównoważonego rozwoju gospodarczego – tworzy nowy biznes, napędza i kształtuje innowacje, przyśpiesza zmiany strukturalne w gospodarce i rozwija konkurencję. Dlatego to właśnie przedsiębiorcy będą przeprowadzać zmianę w kierunku gospodarki cyrkularnej. Regionalne i lokalne władze mają wiele narzędzi, aby wspomóc tę transformację, tak więc przejście na gospodarkę cyrkularną wymaga pracy na wielu poziomach. Prelegentami podczas seminarium byli: Michał Mackiewicz (prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Funkcjonowania Gospodarki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego); Daniel Calleja Dyrektor Generalny DG Środowisko, Komisja Europejska); Igor Kos (Project Manager, związany z Instytutem Maribor w Słowenii), Luis J. Garcia-Torremocha Checa (absolwent prawa na Uniwersytecie Extremadura, magister Business Consulting, studia Executive MBA); Vasco Fitas da Cruz – Profesor nadzwyczajny na Wydziale Inżynierii Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Évora), Martina Kuchařová (Project Manager w Agencji Energetycznej Kraju Vysočina) oraz Jerzy Hausner (Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).

Prezentacje prelegentów:
Grzegorz Pelczar – Nowy Projekt
Igor Kos – Maribor
Luis J. Garcia-Torremocha Checa – Extremadura
Prof. Jerzy Hausner – Building resilient Regions and Cities
Vasco Fitas da Cruz – Alentejo