Innowacje w instytucjach publicznych (InDemand)

O projekcie

Projekt złożony przez konsorcjum Murcia (Hiszpania), Ile-de-France (Francja) i Oulu (Finlandia), uzyskał dofinansowanie w styczniu 2017 r.
Zakłada on wykorzystanie istniejących możliwości wspierania rozwoju i transferu innowacji, np. poprzez aktywność instytucji zarządzających Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Innowacyjnymi w regionach w tworzeniu finansowych instrumentów wsparcia.

Finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków programu Horyzont 2020, w ramach tematu Societal Challenges, typ projektu: Innovation Action.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie efektywnego modelu współpracy publiczno-prywatnej na rzecz rozwoju innowacji, szczególnie w sferze usług w zakresie opieki zdrowotnej.

Działania w ramach projektu

1. Identyfikacja głównych wyzwań i problemów opieki zdrowotnej, które mogą być rozwiązane dzięki wsparciu technologii cyfrowej.
2. Konkurs dla firm z branży IT na opracowanie narzędzia informatycznego, który będzie w stanie rozwiązać zidentyfikowane problemy.
3. Ścisła współpraca specjalistów ochrony zdrowia oraz przedstawicieli zwycięskiej firmy IT w celu zweryfikowania poprawności działania narzędzia w realnych warunkach oraz jego dalszego rozwoju (narzędzie będzie testowane w trzech różnych krajach).
4. Ocena rezultatów projektu i wsparcie usług o najwyższej wartości dodanej.

Możliwość współpracy projektowej

Już niebawem.

Wydarzenia projektowe

Już niebawem.