Obszary działań

Budujemy

zagraniczne relacje biznesowe

Promujemy

pozytywny wizerunek WŁ oraz partnerów

Uczestniczymy

w pracach grup roboczych europejskich stowarzyszeń ERRIN i innych

Wyszukujemy

możliwości uzyskania dofinansowania do realizacji projektów

Realizujemy i rozliczamy

projekty międzynarodowe

Organizujemy

wydarzenia gospodarcze i promocyjne