Punkt Wsparcia Inwestora

                    

Informacje ogólne

Punkt pomaga inwestorom, których obszar działalności w szczególności mieści się w jednej z branż:

nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
zaawansowane materiały budowlane
medycyna, farmacja, kosmetyki
energetyka, w tym odnawialne źródła energii
innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
informatyka i telekomunikacja

Są to Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego.

Wsparcie

Punkt oferuje wsparcie w zakresie wskazanym w regulaminie funkcjonowania, z uwzględnieniem indywidualnych przypadków, celem jak najlepszego dopasowania do potrzeb przedsiębiorcy narzędzi, wśród których wymienić można między innymi:

wymianę informacji
zbieranie, analizę, tworzenie i udostępnianie baz danych
współpracę projektową
współpracę z partnerami
spotkania bilateralne
wizyty studyjne
misje gospodarcze
udział w targach
wsparcie w prowadzeniu działalności
analizę prawodawstwa unijnego

Skonsultuj swój pomysł już dziś

Jeżeli koncentrujesz swoje działania wokół jednej z wymienionych wyżej specjalizacji, nie czekaj i już dziś skorzystaj z naszej pomocy.
W tym celu zapraszamy do siedziby naszego Biura bądź do wypełnienia formularza.

Zobacz nasze filmy