Sylwia Miller

21 listopada 2018 / By mariolaj

Inspektor ds. tworzenia i realizacji projektów INTERREG

Dane kontaktowe:

42 663 38 07

sylwia.miller@lodzkie.pl

Doświadczenie:  obsługa zadań inwestycyjnych realizowanych i finansowanych z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej, sporządzanie umów i aneksów, weryfikacja wniosków o płatność.

Języki obce:

  • angielski

Hobby: podróże, zwierzęta, film