Targi spożywcze TAVOLA 2018 w Kortrijk w Belgii

Rekrutacja

Reprezentujesz przedsiębiorcę z sektora MŚP z branży spożywczej?
Posiadasz ciekawy produkt spożywczy bądź maszyny lub urządzenia dla sektora spożywczego?
Chcesz wesprzeć promocję gospodarczą regionu oraz swoich produktów i usług?

Zapraszamy Cię do stworzenia z nami wspólnego stoiska wystawienniczego na stoisku Województwa Łódzkiego  podczas międzynarodowych targów spożywczych TAVOLA 2018, które odbędą się w dniach 11-13.03.2018 r. w Kortrijk w Belgii.

Zapraszamy producentów żywności, maszyn i urządzeń dla sektora spożywczego, w szczególności producentów:

  • napoje bezalkoholowe, w tym dla dzieci, niskosłodzone, soki
  • napoje alkoholowe
  • piwa rzemieślnicze, w tym bezalkoholowe
  • produkty delikatesowe/premium
  • mięso i wyroby mięsne, w tym drób
  • produkty w puszkach (ryby, mięso, owoce i warzywa)

Targi TAVOLA należą do najważniejszych w Europie targów branży spożywczej, które stanowią miejsce wymiany kontaktów pomiędzy producentami i nabywcami wysokiej jakości produktów z branży spożywczej. Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, bary i restauracje, jak również kierownicy małych supermarketów i sklepów mało powierzchniowych. Profil targów obejmuje żywność i napoje oraz maszyny i wyposażenie dla przemysłu spożywczego.

Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć do dnia 20 lutego 2018 r. do godziny 14:00 do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście/ pocztą tradycyjną /przesyłką kurierską pod adresem: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem TAVOLA 2018 – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli) lub przesłać w ww. terminie zeskanowany komplet dokumentów na adres e-mail: rbwl@lodzkie.pl, a następnie niezwłocznie dostarczyć oryginały do siedziby organizatora.

Udział w targach jest możliwy dzięki realizacji przez Województwo Łódzkie projektu „Łódzkie
w Brukseli – promuje łódzki biznes”
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnictwo
w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawiera Regulamin uczestnictwa TAVOLA wraz z następującymi załącznikami:

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy TAVOLA
Zał. nr 2 – Umowa – projekt TAVOLA
Zał. nr 3 – Kryteria wyboru
Zał. nr 4 – Formularz informacji (de minimis) PDF
Zał. nr 4 – Formularz informacji de minimis EXEL
Zał. nr 5 – Wzór zaświadczenia

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału w targach udzielają przedstawiciele organizatora – Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli: Kazimiera Pomianowska
e-mail: kazimiera.pomianowska@lodzkie.pl,  tel. +32 2 23 96 18 oraz Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk, e-mail: barbara.siestrzencewicz@lodzkie.pl, tel. 42 291 97 17.