VII Kongres Biogospodarki- Województwo Łódzkie potwierdza potencjał rozwoju srebrnej gospodarki

 

Na VII Kongres Biogospodarki, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu województwa łódzkiego, który miał miejsce 7.10. br. przyjechało ponad pół tysiąca uczestników i prawie stu prelegentów. Uczestniczyli w nim firmy stosujące innowacyjne rozwiązania, uczelnie, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, którzy debatowali podczas 18 paneli tematycznych. Poruszano tematy związane ze zmianami klimatu, walką ze smogiem, gospodarką odpadami, zielonymi zamówieniami publicznymi, potencjałem geotermalnym regionu, czy zrównoważonym rolnictwem w województwie łódzkim.
Podczas kongresu poruszano także kwestie potencjału rozwoju srebrnej gospodarki w województwie łódzkim. Konieczność systemu produkcji i dystrybucji dóbr i usług ukierunkowanych na zaspokajanie specyficznych potrzeb seniorów i osób zbliżających się do początku starości potwierdził miedzy innymi Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk. Podczas panelu przedstawiono przemiany demograficzne, perspektywy rozwoju wybranych sektorów gospodarki (dobra konsumpcyjne, turystyka) oraz metody oddziaływania na zwiększenie aktywności osób w wieku emerytalnym na rynku pracy (zarządzanie wiekiem, międzypokoleniowy transfer wiedzy) z zaznaczeniem specyfiki regionu łódzkiego. Należy zauważyć, że zgodnie z badaniami projektu STAY aż 40,6% firm potwierdza, że posiada standardy uwzględniające potrzeby i możliwości klientów 50+.
Eksperci z Uniwersytetu Łódzkiego są zgodni, że właśnie „Srebrna gospodarka” oddziałuje na zwiększenie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia wpływając na rozwój międzypokoleniowego transferu wiedzy. Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę, iż po odejściu na emeryturę starszych pracowników będzie trudno znaleźć młodszych pracowników z takim samym doświadczeniem i umiejętnościami. Pomimo osłabienia stanu zdrowia pracowników ich wartość dla przedsiębiorstwa jest doceniona przez 54,7% badanych przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
Podsumowując, skuteczne wdrożenie srebrnej ekonomii wymaga przede wszystkim uświadomienia wyzwań wynikających ze starzenia się społeczeństwa i odejście od postrzegania tego zjawiska jako zagrożenia dla przedsiębiorstw.