Europejskie Forum Gospodarcze 2019

 

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019                                                          

16-17 września 2019 r.

 Podczas trwającego dwa dni wydarzenia, zorganizowano 32 panele dyskusyjne w których udział wzięło ponad 200 prelegentów z kraju i zagranicy –  naukowcy, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedsiębiorcy czy specjaliści z instytucji otoczenia biznesu. W dyskusję aktywnie włączali się goście specjalni. Dodatkowo zorganizowano uroczystą sesję inauguracyjną, podczas której podpisano list intencyjny dotyczący budowy sieci 5G.

Bloki tematyczne skoncentrowały się na najważniejszych dla województwa łódzkiego dziedzinach gospodarki. Poruszono kwestie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz logistyki i transportu. Dużo uwagi poświęcono sposobom zarządzania przedsiębiorstwem, a także nowym technologiom i pracom badawczym. Debatowano o strategii rozwoju województwa.

Forum, jak co roku, stanowiło platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, mieli doskonałą okazję aby podzielić się swoimi przemyśleniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś delegaci czołowych firm międzynarodowych pokazali w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Forum miało charakter otwartej dyskusji, zachęcającej do włączania się i wyrażania opinii oraz spostrzeżeń.

Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia była gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”, na której gościem specjalnym był Pan Premier Mateusz Morawiecki. Nagroda stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. Wieczór swoim występem uświetniła Monika Kuszyńska, zaś Teresa Kopias, projektantka z podłódzkiego Łasku, zaprezentowała kolekcje sukni balowych.