mariolaj

Agnieszka Murawska

Inspektor ds. tworzenia i realizacji projektów międzynarodowych Dane kontaktowe: 42 663 38 04 agnieszka.murawska@lodzkie.pl Doświadczenie:  przygotowanie oraz realizacja  projektów dofinansowanych ze środków funduszy UE, organizacja szkoleń, ewaluacja projektów, socjolog Języki...

20 12 2018 / Posted by mariolaj
Renata Klimaszewska

Inspektor ds. tworzenia i realizacji projektów międzynarodowych Dane kontaktowe: 42 663 38 06 renata.klimaszewska@lodzkie.pl Doświadczenie:  sektor finansów  publicznych, realizacja projektów RPO Województwa Łódzkiego, doradca klienta. Języki obce: angielski Hobby: podróże,...

28 11 2018 / Posted by mariolaj
Sylwia Miller

Inspektor ds. tworzenia i realizacji projektów INTERREG Dane kontaktowe: 42 663 38 07 sylwia.miller@lodzkie.pl Doświadczenie:  obsługa zadań inwestycyjnych realizowanych i finansowanych z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej, sporządzanie umów...

21 11 2018 / Posted by mariolaj
Łukasz Wyrzuc

Inspektor ds. zarządzania projektami międzynarodowymi Dane kontaktowe: 42 663 38 03 lukasz.wyrzuc@lodzkie.pl Doświadczenie:  realizacja procesu naboru i obsługi projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obsługa klienta. Języki obce: angielski,...

26 10 2018 / Posted by mariolaj
Michał Mikina

Inspektor ds. tworzenia i realizacji projektów INTERREG Dane kontaktowe: 42 663 38 08 michal.mikina@lodzkie.pl Doświadczenie:  merytoryczne zarządzanie projektami Interreg Europe, organizacja szkoleń oraz konferencji Języki obce: angielski Hobby: kino

01 10 2018 / Posted by mariolaj