Rekrutacja na targi turystyczne „Business Traveller & MICE Fair 2018” w Amsterdamie.

Rekrutacja dla przedsiębiorstw z branży turystycznej

Reprezentujesz przedsiębiorcę z  sektora MŚP z branży turystyki biznesowej / MICE z Województwa Łódzkiego?
Chcesz skorzystać ze wsparcia na promocję swoich usług?

Zapraszamy  do udziału w targach „Business Traveller & MICE Fair 2018”, które odbędą się w dniu 3 października 2018 r. w Amsterdamie. W trakcie targów będzie można skorzystać ze wspólnego stoiska wystawienniczego Województwa Łódzkiego i zaprezentować swoje usługi w formule spotkań B2B.

Business Traveller & MICE Fair 2018”  jest wydarzeniem dla profesjonalistów poszukujących nowych możliwości biznesowych, w tym partnerów z krajów Beneluksu oraz reszty świata. Głównymi wystawcami targów będą podmioty reprezentujące: regiony i miasta, agencje kongresowe, linie lotnicze, lotniska, hotele, agencje eventowe, wypożyczalnie samochodów.

W celu zgłoszenia, prosimy uzupełnić  formularz zgłoszeniowy,  a następnie złożyć go do dnia 8.08.2018 r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adresem: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem Business Traveller & MICE Fair 2018 – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli) lub przesłać w ww. terminie zeskanowany komplet dokumentów na adres e-mail: rbwl@lodzkie.pl, a następnie niezwłocznie dostarczyć oryginały do siedziby organizatora.

Udział w targach jest możliwy dzięki realizacji przez Województwo Łódzkie projektu „Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawiera Regulamin uczestnictwa  wraz z następującymi załącznikami do pobrania poniżej:
Formularz zgłoszeniowy BTMF 2018
Wzór umowy BTMF 2018
Kryteria wyboru uczestników
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu o pomoc de minimis
Zaświadczenie o pomocy de minimis
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału w wizycie studyjnej udzielają przedstawiciele organizatora – Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli  w dniach:

20-27.07.2018 r.
Jacek Kaźmierski
, e-mail: kazmierski@lodzkie.pl, tel. 42 291 98 99
Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk, e-mail: barbara.siestrzencewicz@lodzkie.pl, tel. 42 291 97 17

30.07-08.08.2018 r.
Dariusz Łukowicz
, e-mail: dariusz.lukowicz@lodzkie.pl, tel. 42 663 3425
Maciej Hilarowicz, e-mail: maciej.hilarowicz@lodzkie.pl, tel. +32 27 25 12 82

Do udziału w wydarzeniu zakwalifikowały się następujące przedsiębiorstwa:
1. Łódzka Organizacja Turystyczna
2. Acora Events Katarzyna Gadomska