BZB Projekt

BZB Projekt projektuje oraz pomaga określać ryzyka na terenach inwestycyjnych, a także uzyskiwać w urzędach wszelkie decyzje, warunki i pozwolenia dotyczące procesu budowlanego. Dla dowolnych budynków możemy robić inwentaryzacje, ekspertyzy, analizować archiwa gestorów – wszystko to, co pozwala dokładnie opisać historię obiektu i jego stan. Nasz zespół to obecnie 21 osób, biuro prowadzimy w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 55.

W zakresie wsparcia w ramach technicznych analiz terenów inwestycyjnych jesteśmy w stanie sprawdzić każdą działkę czy obszar pod kątem:
-infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją
-zagrożeń formalnych wynikających z procedur administracyjnych
-możliwości podłączeń nowej inwestycji do infrastruktury technicznej
-dostępności do dróg publicznych, możliwości lokalizacji zjazdów
-zagrożeń wynikających z rodzaju czy stanu technicznego sąsiedniej zabudowy
W zakresie wsparcia formalnego po prostu zabieramy deweloperom, inwestorom, architektom i branżystom z głowy sprawy urzędowe i działania z gestorami mediów. Uzyskujemy wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, negocjujemy z gestorami umowy przyłączeniowe, sprawnie poruszamy się w zawiłościach procedur formalno-prawnych i uzgodnień.

Nasze doświadczenie formalne w zakresie budynków biurowych to inwestycje realizowane dla Skanska Property Polnad, Warimpex, Ghelamco, Echo Investments oraz obsługa i koordynacja procedur administracyjnych dla budowy dworca Nowa Łódź Fabryczna.

W Łodzi i regionie łódzkim czujemy się u siebie, ale nie mamy problemu z pracą w innych częściach Polski.

Kontakt: BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie
Piotrkowska 55, 90-413 Łódź
tel. +48 502 59 69 32, fax +48 42 212 69 70
biuro@bzbprojekt.pl , www.bzbprojekt.pl