Aktualności

I międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Litwa 15-16.01.2019 r.

I międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Litwa 15-16.01.2019 r.

25 05 2020 / Posted by ppawlak
LIVING DOCUMENT

LIVING DOCUMENT

22 05 2020 / Posted by ppawlak
I Webinar Edukacyjny + Spotkanie Grupy Sterującej

I Webinar Edukacyjny + Spotkanie Grupy Sterującej, 01.04.2020

18 05 2020 / Posted by ppawlak
Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii

Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii

31 03 2020 / Posted by ppawlak
Działanie A2.1b Sprawozdanie podsumowujące spotkania Grup Interesariuszy Regionalnych GPP4Growth

Działanie 2.1b Sprawozdanie podsumowujące spotkania Grup Interesariuszy Regionalnych GPP4Growth

31 03 2020 / Posted by ppawlak