Aktualności

Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii

Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii

31 03 2020 / Posted by ppawlak
Działanie A2.1b Sprawozdanie podsumowujące spotkania Grup Interesariuszy Regionalnych GPP4Growth

Działanie 2.1b Sprawozdanie podsumowujące spotkania Grup Interesariuszy Regionalnych GPP4Growth

31 03 2020 / Posted by ppawlak
Działanie A1.3b Zalecenie w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zastosowanie zielonych zamówień publicznych

Działanie A1.3b Zalecenie w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zastosowanie zielonych zamówień publicznych

31 03 2020 / Posted by ppawlak
Pakiet usługowy: zaktualizowane stanowisko władz lokalnych i regionalnych

Pakiet usługowy: zaktualizowane stanowisko władz lokalnych i regionalnych

03 03 2020 / Posted by ppawlak
2020 Action Plan – plan działania Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego

2020 Action Plan – plan działania Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego

03 03 2020 / Posted by ppawlak