Circular economy – seminarium

Lodzkie House – jesteśmy po to, aby pomagać!

Najcenniejsze, co można zyskać we współpracy z Lodzkie House to możliwość spojrzenia na firmę z innej perspektywy oraz poszerzenie eksportu na szeroki światowy rynek – przekonują przedsiębiorcy z regionu łódzkiego.

„Razem możemy więcej – kierunek Beneluks” – pod takim hasłem odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu oraz instytucji otoczenia biznesu mieli okazję, podczas wydarzenia, poznać narzędzia wsparcia eksportu na rynki Beneluksu oferowane przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli (Lodzkie House).
Podczas Forum dobrych praktyk przedsiębiorcy z regionu podkreślali zgodnie, że skorzystanie z naszej oferty to szansa na poznanie realiów rynku Beneluksu i spojrzenie na swoje produkty z pryzmatu europejskiego odbiorcy.

Nasze Biuro od 14 lat wspiera przedsiębiorców oferując im zróżnicowane i dopasowane do potrzeb narzędzia. Największym zainteresowaniem cieszą się branżowe imprezy targowe, będące okazją do prezentacji produktów i usług, przetestowania zainteresowania lokalnego odbiorcy oraz nawiązania cennych kontaktów.
Podczas organizowanej przez nas konferencji, specjalistyczną wiedzą o targach podzielił się ekspert w tym obszarze, Pan Paweł Babij, Prezes Zarządu firmy Interservis Sp. z o.o. i Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Przekonywał on, że udział w targach to nadal skuteczny instrument promocji, jednak jego efekty w postaci nawiązania współpracy handlowej zwykle są odroczone w czasie. Targi, to instrument oparty na wykorzystaniu emocji w relacji. Daleko im do marketingu transakcyjnego opartego na handlu. Pan Paweł Babij odniósł się również do specyfiki rynku Beneluksu, na którym nie panuje kult ceny ani też przywiązanie do sprzedawcy.
W Lodzkie House, w ramach realizowanych projektów zorganizowaliśmy, wspólnie z przedsiębiorcami, 11 stoisk targowych Województwa Łódzkiego dla różnych branż i lokalizacji. Jeszcze w 2018 roku firmy współpracujące z Biurem wezmą udział m.in. w targach wyposażenia wnętrz Cocoon w Brukseli czy imprezach dla branży budowlanej takich jak Energies et Construction, BATIBOUW oraz RENOVATIE.


Jednak targi to nie jedyna proponowana forma wsparcia. W 2018 roku nasze Biuro organizowało i współorganizowało ponad 30 imprez, wśród nich misje gospodarcze, wizyty studyjne, spotkania biznesowe i inne. Łącznie, od początku działań wsparliśmy ponad 200 przedsiębiorców.
Koncentracja działań na rynku Beneluksu wypływa z przekonania o jego strategicznej roli w Europie. Duże, małe i średnie międzynarodowe firmy wybierają Belgię, aby przetestować nowy pomysł lub produkt pod kątem przyszłej ekspansji rozwoju. Udany start biznesu w krajach Beneluksu jest dobrym prognostykiem dotyczącym sukcesów także na innych rynkach, również tych będących priorytetowymi w ramach Polskiej Strategii Eksportu, tj. Krajów Bliskiego Wschodu, Indii, Afryki, czy Chin. Znajomość specyfiki rynku Beneluksu przybliża przedsiębiorców do upragnionego sukcesu. Punkt Wsparcia Inwestora w Brukseli funkcjonuje między innymi po to, aby zbierać i analizować dane z lokalnego rynku i „przekładać” je na polskie realia. Dzięki takiemu wsparciu przedsiębiorcy z łódzkiego mogą nie tylko dopasować swoją ofertę do potrzeb lokalnego odbiorcy, ale również wejść w międzynarodowe relacje z pełną świadomością różnic organizacyjnych i kulturowych, jak np. te z dotyczące tolerancji wobec spóźnień, organizacji dnia czy też sposobu nawiązywania współpracy. W Beneluksie o biznesie dyskutuje się podczas wspólnego lunchu, a ten najczęściej odbywa się pomiędzy 12.00 a 15.00. Próby kontaktu telefonicznego z kontrahentem w tych godzinach raczej nie zakończą się sukcesem, a kiedy dojdzie do spotkania, jako niestosowne odebrana zostanie rozmowa na tematy osobiste.
Odpowiadając na niesłabnące zainteresowanie współpracą, Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli rozpoczyna nowy projekt, do którego zaprosiło specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego. Opierając się na ich ekspertyzie, firmom zakwalifikowanym do udziału zapewnione zostaną dopasowane narzędzia rozwoju eksportu. W ramach projektu powstaną również strategie eksportowe dla wybranych branż. Wsparcie otrzyma 30 przedsiębiorstw wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego.

Więcej informacji o współpracy można uzyskać na stronie https://bruksela.lodzkie.pl/
Zapraszamy do współpracy: Razem możemy więcej – kierunek Beneluks!