Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego.
Jego 16 edycja (08-11.10.2018) została oficjalnie zamknięta w czwartek 11 października przy udziale Coriny Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Karla-Heinz Lambertz’a, Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów,
a także Anthony Gardnera, byłego ambasadora USA w Unii Europejskiej.

Komisarz Creţu określiła Europejski Tydzień Regionów i Miast „najważniejszym wydarzeniem polityki spójności w Europie”. Wg Prezydenta Lambertza „Najważniejszym potencjałem tego wydarzenia jest zmobilizowanie regionów i miast”. Słowa te zyskują dodatkowe znaczenie w świetle stwierdzenia Anthony Gardnera, że „cała polityka jest lokalna”.

Tegoroczna edycja „Za silną unijną politykę spójności po 2020 r.” zgromadziła wokół debaty o roli i wykorzystaniu polityki spójności ponad 6000 uczestników, 300 partnerów i 30 uczestników Master Class ze 140 regionów i miast.

Program wydarzenia skupiał się głównie na następujących tematach:
– Potrzeba silnej polityki spójności po 2020 r., aby pokonać bariery strukturalne, pobudzić kapitał ludzki i poprawić jakość życia.
– Wzrost i rozwój regionalny, zrozumienie i zarządzanie terytorialnymi skutkami globalizacji i transformacji cyfrowej, regionalny wymiar zmian klimatu i transformacja energetyki.
– Zintegrowany rozwój terytorialny oraz skuteczne regionalne i lokalne strategie dotyczące młodzieży, integracji migrantów i wykluczenia społecznego.

Jednym z wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast było seminarium organizowane przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z Regionem Pomurje, Regionem Małopolska, Regionem Extremadura, Regionem Alentejo, Regionem Murcia: „Synergia funduszy europejskich na rzecz inteligentnego, zdrowego i aktywnego życia.”

Podczas seminarium, otwartego przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, eksperci z regionów partnerskich rozmawiali o przykładach polityki i projektów, a także doświadczeniach z wdrażania innowacji na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, analizując rolę funduszy i platform UE.

Dzięki inteligentnym innowacjom zyskujemy, jako społeczeństwo, szansę potrójnej wygranej: lepszej jakości życia dla starszych obywateli i ich kariery zawodowej, bardziej wydajnych i zrównoważonych systemów opieki oraz nowych możliwości rynkowych i wzrostu gospodarczego. Starzenie się powinno napędzać innowacje, wykorzystując rosnący „silver market”.
Rozwój inteligentnego dobrostanu wymaga wsparcia wielowymiarowego, i nie jest to przede wszystkim eliminacja oporu starszych ludzi do korzystania z nowych technologii. Budowanie dla nich stabilnego, dobrego otoczenia wymaga różnorodnych działań, m.in.:
– promowania zmian organizacyjnych i dyskusji międzyinstytucjonalnych (obecne systemy opieki zdrowotnej nie są gotowe na innowacje),
– zmiany mentalności,
– wielopoziomowej polityki,
– zmiany rozwiązań systemowych,
– przepisów dotyczące tworzenia ścieżki współpracy między publicznymi i prywatnymi systemami opieki zdrowotnej,
– ochrony danych i ich wykorzystania w celu pełnej diagnozy społeczeństwa,
– wysokiej jakości, transgranicznej opieki zdrowotnej.

Więcej o seminarium „Synergia funduszy europejskich na rzecz inteligentnego, zdrowego i aktywnego życia” na stronie ewrc.lodzkie.pl

Europejski Tydzień Regionów i Miast za nami!

[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018″]