Prekursorskie podejście do systemowych, holistycznych i integracyjnych rozwiązań dla nowego paradygmatu terytorialnej gospodarki o obiegu zamkniętym (FRONTSH1P)

O PROJEKCIE

Projekt FRONTSH1P uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Horyzont 2020, konkurs: H2020-LC-GD-2020 pn. „Building a low-carbon, climate resilient future: Research and Innovation in suport of the European Green Deal”.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego poprzez dostarczanie systemowych rozwiązań, które nie tylko odegrają istotną rolę w odbudowie po negatywnym społeczno-gospodarczym i środowiskowym wpływie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, lecz również wzmocnią regionalną transformację, a tym samym zrównoważenie środowiskowe, tworzenie nowych miejsc pracy i włączenie społeczne.
Ponadto, zaplanowano powielenie wypracowanych w międzynarodowym partnerstwie propozycji rozwiązań dla Województwa Łódzkiego do czterech innych europejskich regionów: Campania (Włochy), Stereá Elláda (Grecja), Região do Norte (Portugalia) i Friesland (Holandia).

 

partnerstwo

W projekcie bierze udział 34. regionalnych, krajowych i zagranicznych partnerów, reprezentujących sektory: naukowy, społeczny, prywatny i publiczny.

 

finansowanie

Całkowity budżet projektu: 18 968 452,50 Euro

 

okres realizacji

listopad 2021 – październik 2025