Gospodarka cyrkularna na rzecz społeczności lokalnych i internacjonalizacji przedsiębiorstw

Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego świata związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i koniecznością wprowadzenia rozwiązań minimalizujących zużycie surowców, emisję CO2, utraty energii oraz ilość wytwarzanych odpadów.

Główne tematy dyskusji:

  • Czy wprowadzenie cyrkularnych modeli biznesowych w przedsiębiorstwie jest szansą na sprostanie konkurencji i zachowanie wiodącej pozycji rynkowej?
  • Jak sprawić aby produkty uboczne stały się atrakcyjnym towarem?
  • W jaki sposób proces przechodzenia z gospodarki linearnej do cyrkularnej może być przyspieszony dzięki wsparciu samorządów lokalnych i środowiska naukowego?
  • Czy gospodarka cyrkularna się opłaca?

MODERATOR:

  • Marcin Podgórski

Pracownik Samorządu Województwa Łódzkiego. Aktywny od 25 lat w kształtowaniu stosunków międzynarodowych na forum organizacji międzynarodowych. Ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, wspierania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menadżer międzynarodowych projektów współpracy i rozwoju w ramach programów Horyzont 2020, Interreg Europa oraz Interreg Europa Środkowa. W międzynarodowych partnerstwach przygotowuje zestawy narzędzi wspierających wielopoziomowe zarządzanie politykami europejskimi dotyczącymi m.in. gospodarki cyrkularnej, dekarbonizacji, instrumentów finansowania. Dyrektor Departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej  RPO WŁ 2007-2013, przedstawiciel regionu i twórca  Domu Łódzkiego w Brukseli –  jednostki wspierającej aktywność mieszkańców województwa w Europie.

PRELEGENCI:

  • Agnieszka Sznyk

Prezes Zarządu INNOWO, think tanku działającego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych. Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Inicjatorka i koordynatorka ogólnopolskiego projektu Polish Circular Hotspot wspierającego transformację gospodarki w kierunku cyrkularnym. Ekspert w projektach unijnych w ramach Horyzontu 2020.

  • Maciej Karczewski

Dr inż. nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn. Od roku współprowadzi polski startup WindTAK sp. z o.o.  Inżynier aeromechanik specjalizujący się w konstrukcji turbin wiatrowych, śmigieł
i silników lotniczych. Projektant rotorów w helikopterze Airbus Helicopters X3, współtwórca wielu innowacyjnych prototypów turbin wiatrowych. Ekspert Międzynarodowej Agencji Energetycznej i World Wind Energy Association z siedzibą w Niemczech.

  • dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Profesor Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska.
Jest autorem podręczników oraz wielu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju.

  • Konrad Romek

Założyciel i CEO EcoTech System, z 20 letnim doświadczeniem na rynku IT. Studiował na Wydz. Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oraz w Wyższej Szkole Zarządzania. Promotor działań na rzecz ochrony środowiska, autor innowacji procesowej pn. Motywacyjny System Gospodarki Odpadami, za której opracowanie oraz za zaangażowanie w ochronę środowiska otrzymał nagrodę oraz tyt. EKOFIRMA 2018, nominowany do tyt. EKOSTRATEG 2019.

  • Aneta Stawicka

Kierownik ds. komunikacji i edukacji Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Z Rekopolem związana od 2006 roku. Organizatorka wielu przedsięwzięć, akcji i szkoleń  promujących selektywną zbiórkę odpadów. Pracuje z największymi przedsiębiorstwami, planując i prowadząc działania z zakresu zielonego CSR. Autorka różnorodnych materiałów edukacyjnych i artykułów w prasie branżowej.