I Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych 25.09.2018

I Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu „Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation” – FINCH, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA, miało miejsce w dniu 25.09.2018 r. w Łódzkim Domu Kultury.

Podczas spotkania przedstawiono założenia projektu oraz rolę i zadania członków Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu. Omówiono rolę i znaczenie Regionalnego Planu Działań (RPD), na którego kształt członkowie w/w grupy będą mieli wpływ.

Dodatkowo, p. Monika Kamieńska – Dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych oraz p. Adam Kocher – Dyrektor Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, podzielili się z pozostałymi uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Ponadto, p. Bartosz Filip Malinowski – Agencja WeTheCrowd – przedstawił możliwości, jakie daje crowdfunding w rozwoju działalności kulturalnej.

Wszyscy zainteresowani dalszą współpracą w ramach projektu FINCH zostali poproszeni o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Grupy Interesariuszy Regionalnych oraz przesłanie go na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl