II Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu DeCarb 26.04.2019, Łódź

II Regionalne spotkanie w ramach Projektu DeCarb pn. „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej”, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA, miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie i omówienie poszczególnych analiz będących przedmiotem projektu oraz odniesienie się do wiedzy i doświadczenia Interesariuszy, na podstawie których określona zostanie ścieżka dla regionu łódzkiego wdrażająca gospodarkę niskoemisyjną.

W ten sposób nawiązano do opracowanej w ramach projektu DeCarb analizy na temat różnych aspektów dekarbonizacji w województwie łódzkim, takich jak np.:

 • programy wspierające politykę dekarbonizacji,
 • mix energetyczny, instrumenty ekonomiczne wpływające na popyt na węgiel i/lub OZE,
 • budowanie świadomości – publiczne kampanie informacyjne,
 • możliwości zatrudnienia w zielonej gospodarce,
 • bezrobocie z powodu dekarbonizacji,
 • subsydiowane staże,
 • procesy oddolne – konsultacje społeczne, Partnerstwa Publiczno -Prywatne,
 • carbon leakage.

Podkreślono, iż formularz ma być krokiem do opracowania Poradnika dobrych praktyk w zakresie skutecznego wdrażania procesów dekarbonizacji.

Ważnym punktem spotkania były konsultacje na temat wprowadzenia w następnej perspektywie finansowej rozwiązań w zakresie dekarbonizacji. Interesariusze mieli okazję przedstawić swój punkt widzenia i własne propozycje.

Pani dr inż. Anna Dyląg zaprezentowała Case study na temat sposobu na energetykę obywatelską na przykładzie Gminy Wieruszów.
Za pozytywne aspekty wdrożenia energetyki obywatelskiej wskazano:

 • wzrost zaangażowania mieszkańców gminy w życie publiczne,
 • stymulowanie rozwoju lokalnej gospodarki poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych,
 • wzrost świadomości energetycznej mieszkańców gminy,
 • identyfikacja lokalnych problemów.

Wskazano także na korzyści współpracy mieszkańców z władzami i przedsiębiorcami w kwestii rozwoju energetyki obywatelskiej.
Uczestnikami spotkania byli zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele samorządu i biznesu.

Grupa Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu De Carb jest nadal otwarta dla nowych członków.
Aby do niej dołączyć należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – DeCarb oraz przesłać go na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl