III Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 26-27 lutego 2019

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji partnerskich projektu:

Włochy (Region Piemont, Uniwersytet w Turynie),
Niemcy (Bank Rozwoju Regionu Saksonia-Anhalt),
Rumunia (Agencja Rozwoju Regionalnego South-West Oltenia),
Finlandia (Region South Ostrobotnia), Grecja (Region Tesalia).

Celem wizyty przedstawicieli instytucji partnerskich było zaprezentowanie najlepszych praktyk ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji na terenie Rumunii w regionie partnerskim w Oltenii, m.in.:

Średniowieczna twierdza Severin, zamieniona w miejsce turystyczne (prace rewitalizacyjne finansowane ze środków UE). Obecnie w budynku mieści się przestrzeń wystawowa oraz posiada widok panoramiczny 360° z widokiem na okolicę;

Pałac Kultury Theodor Costescu i Severin Medieval Fortress, wpisany na narodową listę dziedzictwa kulturowego. Od 2010 r. były przedmiotem poważnych prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych finansowanych ze środków publicznych i Unii Europejskiej. Dzięki dużemu teatrowi, powierzchniom wystawienniczym i zielonemu parkowi obiekt odwiedzany jest przez wielu turystów.

Muzeum Regionu Żelazne Bramy – muzeum obejmuje budynki archeologiczne, podzielone na 4 sekcje: historia, nauki przyrodnicze, etnografia i folklor i sztuka; Jest to obszar, w którym znajdują się pozostałości rzymskiej osady wojskowej Drobeta (most Trajana, Dunaj, amfiteatr, budynek termalny).

Muzeum Sztuki Craiova i interaktywne Centrum turystyczne „Constantin Brancusi” – główny budynek wpisany na listę zabytków narodowych, posiada prawie 9.000 wartościowych dzieł (m. in. malarstwo, rzeźby) z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Wizyty obejmowały aktywny udział podmiotów lokalnych (również na poziomie polityki) i menedżerów instytucji kulturalnych, którzy pokazali, jak wskazane przypadki rewitalizacji i renowacji dóbr kultury przyczyniły się do ożywienia gospodarczo-społecznego. Podkreślono, iż zaprezentowane przykłady odnowy dóbr kultury uwidaczniają wyzwanie, jakim jest przekształcenie dziedzictwa kulturowego, które wraz z rozwojem turystyki są motorem ożywienia gospodarczego i społecznego.
Zaznaczono, iż istotnym elementem, który odgrywa rolę w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego jest zaangażowanie władz publicznych, które dzięki działaniom prowadzonym na rzecz wzmocnienia turystyki prowadzą do wzrostu gospodarczego dla społeczności lokalnych. Zachowanie dziedzictwa kulturowego w postaci odnowy zabytków stwarza warunki do wzrostu i dywersyfikacji usług turystycznych, a poprzez wzmożenie liczby turystów powstają nowe miejsca pracy i zwiększa się jakość wydarzeń kulturalnych. W ten sposób pokazano, iż sukcesem jest nie tylko renowacja budynków, ale społeczna i gospodarcza wartość dodana, gdzie dziedzictwo kulturowe jest częścią życia społecznego i przyczynia się do korzyści ekonomicznych.
Ponadto podsumowano i dokonano przeglądu działań i wyników drugiego oraz trzeciego semestru i przedstawiono dalszy plan działań w projekcie.

Kolejne spotkanie Partnerów projektu FINCH odbędzie się w Finlandii w dniach 9-10 kwietnia 2019 roku.