Komitet Regionów – Informacje ogólne

Komitet Regionów z siedzibą w Brukseli, jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli europejskich władz regionalnych
i lokalnych, powołanym do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. W skład Komitetu wchodzi 350 członków z 28 państw członkowskich UE.

Umożliwia on regionom Europy zabranie głosu w procesie kształtowania polityki i czuwa nad respektowaniem tożsamości, kompetencji
i potrzeb lokalnych. Rada i Komisja Europejska są zobowiązane zasięgać opinii Komitetu w sprawach, które dotyczą samorządu lokalnego lub regionalnego, takich jak polityka regionalna, środowisko, kształcenie i transport.

Około 75% przepisów unijnych wdrażanych jest na szczeblu lokalnym lub regionalnym, dlatego zasadnym jest, by przedstawiciele samorządów lokalnych zabierali głos w procesie tworzenia nowych przepisów unijnych. Przedstawiciele wspólnot lokalnych posiadający mandat wyborczy znajdują się najbliżej obywateli Europy i spraw, które są dla nich ważne. Dzięki ich zaangażowaniu Komitet Regionów stanowi czynnik rozwoju demokracji w UE.