IV Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych 20.02.2020 r.

W dniu 20 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie z regionalnymi partnerami projektu FINCH: Instytut Kultury Współczesnej/Wydział Filologiczny/Uniwersytet Łódzki oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

Głównym tematem dyskusji było przygotowanie Regionalnego Planu Działań, który będzie zawierał propozycje przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu gospodarczego i społecznego rozwoju województwa łódzkiego, dzięki wykorzystaniu nowych form finansowania inwestycji w sektorze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ponadto, omówione zostały przykłady organizacji oraz finansowania działalności instytucji kultury w różnych krajach UE przedstawiane przez Partnerów projektu z Włoch, Grecji, Finlandii, Niemiec i Rumunii.

Przedstawione zostały również agenda oraz przykłady zorganizowanych form współpracy sektora publicznego, prywatnego i NGO, które będą przedmiotem spotkania zaplanowanego w ramach projektu FINCH, które zostanie zorganizowane w mieście Larissa (Grecja) w dniach 10-11 marca 2020 r. i dotyczyć będzie innowacyjnych sposobów finansowania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wdrażanych przez władze Regionu Tesalia. Udział w nim wezmą również eksperci z Instytutu Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.