IV Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 9-10 kwietnia 2019

Partnerzy projektu FINCH wzięli udział w warsztatach dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w Regionie Południowa Ostrobotnia w Finlandii. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z projektami rewitalizacji budynków i działaniami dotyczącymi ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego podejmowanymi przez władze w/w regionu:

centrum miasta Seinäjoki, zaprojektowane przez światowej sławy architekta i projektanta – prof. Alvara Aalto;

rewitalizacja domu Hyvölä
– tradycyjnego wiejskiego drewnianego domku, należącego do prywatnego właściciela, odrestaurowanego w celu prowadzenia działalności
turystycznej przy udziale środków publicznych;

rewitalizacja budynku w 1890 r. „Kalevan Navetta”
, pierwotnie związanego z działalnością rolniczą, przemysłową, wojskową, odnowionego przez prywatnych właścicieli przy zachowaniu swoich oryginalnych cech, będącego dziś gospodarzem wystaw sztuki i wydarzeń kulturowych oraz stanowiącego przykład współpracy z udziałem podmiotów prywatnych i publicznych oraz funduszy europejskich;

organizacja Narodowego Festiwalu Tanga, które jest częścią fińskiej kultury od prawie stu lat. Seinäjoki uważane jest za stolicę fińskiego Tango, gdzie od 1985 roku organizowany jest największy Narodowy Festiwal Tango, przyciągający lokalnych, krajowych i światowych tancerzy, piosenkarzy i muzyków w każdym wieku.

Prezentacja obejmowała również wgląd w definicję niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO (zgodnie z Konwencją UNESCO z 2003 r.) oraz szczegóły dotyczące Narodowego Wykazu Żywego Dziedzictwa zarządzanego przez Fińską Agencję Dziedzictwa, w której obecnie znajduje się fińskie Tango.

Ponadto, w ramach spotkania Grupy Sterującej, reprezentanci partnerów FINCH omówili kwestie organizacyjno-techniczne związane z realizacją projektu i zapoznali się z przygotowanym przez Uniwersytet w Turynie (partnera doradczego) opracowaniem stanowiącym repozytorium wiedzy w zakresie możliwości stosowania instrumentów finansowych, w tym Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwijania kultury w poszczególnych krajach UE.

Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca kwestii, które powinny zostać poruszone podczas warsztatów organizowanych przez Bank Rozwoju Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt w Niemczech w dniach 12-13 czerwca 2019 r.