Kierunek Beneluks – Lodzkie House wspiera przedsiębiorców z regionu

JAK ODNIEŚĆ SUKCES W EKSPORCIE?

O sukcesie na rynku przesądza dostosowanie oferty do potrzeb, przyzwyczajeń i przekonań konsumentów. W Polsce sprzedajemy w oparciu o lojalność klienta oraz konkurencyjność cenową. To właśnie cena wpływa w 90% na decyzje zakupowe Polaków. Ta proporcja jednak nie jest wartością uniwersalną dla rynków światowych czy nawet europejskich. Świadomość tego, a także innych mechanizmów rządzących światem zakupów pozwala dopasować ofertę do potrzeb lokalnego odbiorcy i zwiększyć szansę przedsiębiorstwa na sukces.

Doświadczeni biznesmeni wiedzą, że nawet trudny rynek jest do zdobycia. Dla przykładu posłużmy się imponującym wzrostem sprzedaży polskiego piwa w Europie. W latach 2004 – 2015 wolumen eksportu złotego trunku do Holandii zwiększył się 252 razy! Pomimo popularności marek europejskich i bliskiego sąsiedztwa piwem stojących Belgii czy Niemiec. Spodziewać się możemy, że w uzyskanie takich efektów włożono olbrzymią pracę całego sztabu ludzi. Pracę, oraz pieniądze. Taką pracę i takie pieniądze, które niedostępne są dla małego czy średniego przedsiębiorstwa.

Jak wspieramy MŚP w ekspansji zagranicznej?

Dom Łódzki w Brukseli (Lodzkie House) czyli Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli działające w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego to partner, z którego wsparcie warto skorzystać właśnie na tym etapie rozwoju biznesu. Koncentrując działania w Beneluksie otwiera przedsiębiorcom drogę na szerokie rynki zjednoczonej Europy i świata.
Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów i wspierania przedsiębiorców, w połączeniu z lokalizacją Biura w Łodzi oraz Brukseli, przekładają się na znajomość specyfiki obydwu rynków i ich uwarunkowań. Proponujemy przedsiębiorcom udział w sprawdzonych podczas wizyt studyjnych imprezach targowych z różnych branż, organizujemy spotkania z przedstawicielami środowiska biznesu, pomagamy nawiązać długofalowe relacje. Ze wsparcia do tej pory skorzystało ponad 200 przedsiębiorców. Z wieloma z nich nawiązaliśmy regularną współpracę, która zaczyna procentować kontraktami handlowymi z partnerami zagranicznymi.

Jak ocenić potencjał eksportowy przedsiębiorstwa?

To, czy przedsiębiorstwo ma potencjał rozwojowy jest sprawą bardzo złożoną i nie zależy tylko od oferowanych produktów, ich ceny i jakości, sposobu zarządzania czy obecnej sprzedaży. Wymienione czynniki są ważne, jednak skupiając się tylko na nich, lub nie interpretując ich w kontekście rynku docelowego można obrać złą strategię ekspansji. Aby zminimalizować to ryzyko, w partnerstwie ze specjalistami z Uniwersytetu Łódzkiego, Lodzkie House opracowało Formularz Oceny Potencjału Eksportowego dostępny TUTAJ>>. Służy on diagnozie mocnych stron przedsiębiorstwa, pomaga określić ryzyka i pola poprawy. Jego efektem będzie również opracowanie, przez ekspertów uniwersyteckich, branżowych strategii eksportowych. Wypełnienie formularza jest pierwszym krokiem do możliwości skorzystania z dopasowanych i szytych na miarę narzędzi promocji w ramach współpracy projektowej z Lodzkie House.

Promocja łódzkich marek w Beneluksie

Duża konkurencyjność rynku europejskiego to nie lada wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wymaga niemałych zasobów finansowych, wiedzy i skuteczności w kreowaniu marki za granicą. Odpowiadając na te potrzeby, w ramach kolejnego projektu – Lodzkie Go Beneluks, stworzymy m.in. platformę dobrych praktyk oraz bazę niezbędnej wiedzy o eksporcie do Beneluksu. Projekt rozpoczyna się w 2019 roku, a wraz z jego biegiem coraz to nowe możliwości promocji. Oferowany przez Lodzkie House miks narzędzi powiązany ze znajomością rynków oraz budowaną podczas organizowanych wydarzeń świadomością przedsiębiorców to dobry punkt wyjścia dla strategii eksportowej. Najlepiej świadczą o tym sukcesy wspartych przez Lodzkie House firm z regionu.

Możemy Ci pomóc? Skontaktuj się z nami.
Chcesz wiedzieć więcej o naszych inicjatywach – obserwuj naszego Facebooka

Zobacz jak możemy ci pomóc.

LODZKIE HOUSE - JESTEŚMY PO TO, ABY POMAGAĆ

Najcenniejsze, co można zyskać we współpracy z Lodzkie House to możliwość spojrzenia na firmę z innej perspektywy oraz poszerzenie eksportu na szeroki światowy rynek – przekonują przedsiębiorcy z regionu łódzkiego.

„Razem możemy więcej – kierunek Beneluks” – pod takim hasłem odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu oraz instytucji otoczenia biznesu mieli okazję, podczas wydarzenia, poznać narzędzia wsparcia eksportu na rynki Beneluksu oferowane przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli (Lodzkie House).
Podczas Forum dobrych praktyk przedsiębiorcy z regionu podkreślali zgodnie, że skorzystanie z naszej oferty to szansa na poznanie realiów rynku Beneluksu i spojrzenie na swoje produkty z pryzmatu europejskiego odbiorcy.
Nasze Biuro od 14 lat wspiera przedsiębiorców oferując im zróżnicowane i dopasowane do potrzeb narzędzia. Największym zainteresowaniem cieszą się branżowe imprezy targowe, będące okazją do prezentacji produktów i usług, przetestowania zainteresowania lokalnego odbiorcy oraz nawiązania cennych kontaktów. Podczas organizowanej przez nas konferencji, specjalistyczną wiedzą o targach właśnie podzielił się ekspert w tym obszarze, Pan Paweł Babij, Prezes Zarządu firmy Interservis Sp. z o.o. i Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Przekonywał on, że udział w targach to nadal skuteczny instrument promocji, jednak jego efekty w postaci nawiązania współpracy handlowej zwykle są odroczone w czasie. Targi, to instrument oparty na wykorzystaniu emocji w relacji. Daleko im do marketingu transakcyjnego opartego na handlu. Pan Paweł Babij odniósł się również do specyfiki rynku Beneluksu, na którym nie panuje kult ceny ani też przywiązanie do sprzedawcy.


W Lodzkie House, w ramach realizowanych projektów zorganizowaliśmy, wspólnie z przedsiębiorcami, 11 stoisk targowych Województwa Łódzkiego dla różnych branż i lokalizacji. Jeszcze w 2018 roku firmy współpracujące z Biurem wezmą udział m.in. w targach wyposażenia wnętrz Cocoon w Brukseli czy imprezach dla branży budowalnej takich jak Energies et Construction, BATIBOUW oraz RENOVATIE.
Jednak targi to nie jedyna proponowana forma wsparcia. W 2018 roku nasze Biuro organizowało i współorganizowało ponad 30 imprez, wśród nich misje gospodarcze, wizyty studyjne, spotkania biznesowe i inne. Łącznie, od początku działań wsparliśmy ponad 200 przedsiębiorców.


Koncentracja działań na rynku Beneluksu wypływa z przekonania o jego strategicznej roli w Europie. Duże, małe i średnie międzynarodowe firmy wybierają Belgię, aby przetestować nowy pomysł lub produkt pod kątem przyszłej ekspansji rozwoju. Udany start biznesu w krajach Beneluksu jest dobrym prognostykiem dotyczącym sukcesów także na innych rynkach, również tych będących priorytetowymi w ramach Polskiej Strategii Eksportu, tj. Krajów Bliskiego Wschodu, Indii, Afryki, czy Chin. Znajomość specyfiki rynku Beneluksu przybliża przedsiębiorców do upragnionego sukcesu. Punkt Wsparcia Inwestora w Brukseli funkcjonuje między innymi po to, aby zbierać i analizować dane z lokalnego rynku i „przekładać” je na polskie realia. Dzięki takiemu wsparciu przedsiębiorcy z łódzkiego mogą nie tylko dopasować swoją ofertę do potrzeb lokalnego odbiorcy, ale również wejść w międzynarodowe relacje z pełną świadomością różnic organizacyjnych i kulturowych, jak np. te z dotyczące tolerancji wobec spóźnień, organizacji dnia czy też sposobu nawiązywania współpracy. W Beneluksie o biznesie dyskutuje się podczas wspólnego lunchu, a ten najczęściej odbywa się pomiędzy 12.00 a 15.00. Próby kontaktu telefonicznego z kontrahentem w tych godzinach raczej nie zakończą się sukcesem, a kiedy dojdzie do spotkania, jako niestosowne odebrana zostanie rozmowa na tematy osobiste.
Odpowiadając na niesłabnące zainteresowanie współpracą, Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli rozpoczyna nowy projekt, do którego zaprosiło specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego. Opierając się na ich ekspertyzie, firmom zakwalifikowanym do udziału zapewnione zostaną dopasowane narzędzia rozwoju eksportu. W ramach projektu powstaną również strategie eksportowe dla wybranych branż. Wsparcie otrzyma 30 przedsiębiorstw wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego.

Więcej informacji o współpracy – Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu.

Zapraszamy do współpracy. Razem możemy więcej – kierunek Beneluks!