Komisja Polityki Gospodarczej ECON 02.03.2020

Komisarz ds. Handlu Phil Hogan dołączył do członków Komisji Europejskiej Komitetu Regionów (KR) ds. Polityki gospodarczej (ECON) 2 marca, aby omówić możliwości i przeszkody związane z wdrażaniem umów o wolnym handlu UE na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Członkowie ECON przyjęli również zalecenia dotyczące:

–  wdrażania umów o wolnym handlu,

–  instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności

–  pakietu usług.

Umowy handlowe UE z krajami trzecimi obejmują ponad 70 rynków i około 41% unijnego handlu towarami na całym świecie. Obecnie około 36 milionów miejsc pracy w UE zależy od eksportu do reszty świata. Pomimo znacznego potencjału, jaki handel nadal zapewnia w zakresie wzrostu, zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy i inwestycji w UE, należy zrobić więcej, aby zwiększyć stosowanie umów o wolnym handlu (FTA) w terenie.

„Głos naszych regionów będzie miał zasadnicze znaczenie, jeśli mamy kształtować polityki UE, które są zarówno skuteczne, jak i akceptowane. W tym przypadku Komitet Regionów wnosi tak ogromną wartość dodaną. Członkowie KR zwracają uwagę na całą Europę i w ten sposób dodają demokratyczną legitymację do polityk UE ”, powiedział komisarz ds. handlu Phil Hogan w swoim oświadczeniu otwierającym.”

Po debacie z komisarzem Hoganem członkowie ECON przyjęli opinie w sprawie „instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności”, przygotowaną przez sprawozdawcę Christophe Rouillona (FR / PSE) oraz „pakiet usług: zaktualizowane spojrzenie europejskich władz lokalnych i regionalnych” Jean- Luc Vanraes (BE / RE) i omówili plan działania na 2020 r. dotyczący współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

 

Więcej:

Instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności (BICC)

Pakiet usługowy: zaktualizowane stanowisko władz lokalnych i regionalnych

2020 Action Plan – plan działania Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 

Materiał na podstawie:

European Commission and cities and regions pledge closer cooperation to boost uptake of Free Trade Agreements