Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców

 

Zespół projektowy w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają beneficjentów projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” na trwające 2 dni (12 godzin) kursy adaptacyjne on-line.

W trakcie kursów adaptacyjnych:

 • uzyskacie Państwo podstawowe informacje dotyczące źródeł polskiego prawa i zasad funkcjonowania polskiej administracji, 
 • nabędziecie umiejętności załatwiania niezbędnych dla cudzoziemców spraw urzędowych i życiowych,
 • uzyskacie informacje o polskich zwyczajach, kulturze i historii.

Zgłoszenia na kursy adaptacyjne przyjmuje sekretariat Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18,  90-232 Łódź, II piętro, lub Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź. 

Do zgłoszenia należy dołączyć: 

 1. formularz zgłoszeniowy, 
 2. deklarację udziału w projekcie
 3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Formularze dokumentów dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/dokumenty-do-pobrania

Kurs adaptacyjny jest organizowany w ramach działania 2, poddziałania 2.2 projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Harmonogram spotkań 6 kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, które odbędą się w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego:

 1. 15-16 maja 2021 r.
 2. 22-23 maja 2021r
 3. 29-30 maja 2021 r.
 4. 19-20 czerwca 2021 r.
 5. 26-27 czerwca 2021 r.

Русская версия

Українська версія

English version

 

 1.