Local kick-off meeting „Jak integrować obywateli państw spoza Unii Europejskiej?”

 

Projekt Arrival Regions zakłada ścisłą współpracę z regionalnymi partnerami, którzy zajmują się problematyką migracji, migrantów i procesami integracyjnymi. 29 stycznia 2020 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego spotkanie z 23 przedstawicielami instytucji z regionu, które poprowadził Marcin Podgórski, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji. Wśród gości znaleźli się reprezentanci takich instytucji jak: Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy z Łasku i Łęczycy, Stowarzyszenie Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Szkoła Języków Obcych „Gowori” i inne.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją projektu, jego metodologią, planowanymi działaniami. Prezentacja poprzedziła burzę mózgów, w której przedstawiciele regionalnych instytucji zaangażowanych w problematykę migracji dzielili się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, propozycjami, a przede wszystkim doświadczeniami z własnych inicjatyw.

Goście zgłosili następujące pomysły dotyczące możliwych do przetestowania rozwiązań w trakcie trwania akcji pilotażowej:

– stworzenie interaktywnej platformy (w domyśle strona internetowa lub stoisko informacyjne), gdzie dostępne będą informacje dotyczące: podstawowych porad prawnych (webinaria, wirtualne szkolenia, gdzie udzielona zostanie odpowiedź na najpopularniejsze pytania); dostępne będą instrukcje w języku ukraińskim/rosyjskim, jak wypełnić podstawowe formularze/druki w urzędach; będzie możliwość wysłania zapytania elektronicznego do radcy prawnego z prośbą o objaśnienie/ustosunkowanie się do niego; utworzenie bazy danych, gdzie wskazane będą informacje, do którego urzędu/instytucji się udać w ramach załatwienia danej kwestii;

– organizacja spotkań z radcami prawnymi w celu rozwiązywania indywidualnych problemów cudzoziemców;

– organizacja w powiatowych urzędach pracy miejsc z poradami prawnymi z zakresu prawa pracy i zakładania działalności gospodarczej;

– utworzenie miejsc w regionie np. miejsc do relaksu, gdzie społeczność ukraińska mogłaby się spotykać;

– wprowadzenie w szpitalach możliwości skorzystania z tzw. mobilnego tłumacza („tłumacz na wezwanie/na telefon”);

– organizacja wydarzeń kulturalnych, np. spacery ulicą Piotrkowską w celu zapoznawania się z historią miasta/regionu, gdzie historia będzie opowiadana w języku ukraińskim/rosyjskim; w kinach – wyświetlanie filmów po polsku wraz z ukraińskimi/rosyjskimi napisami;

– utworzenie miejsc darmowej nauki języka polskiego dla obcokrajowców;

– pomoc w aktywizacji zawodowej dla studentów ukraińskich po ukończeniu studiów w regionie;

– organizacja warsztatów kulinarnych, warsztatów rękodzieła, warsztatów teatralnych, warsztatów tanecznych i innych;

– tworzenie centrów wolontariatu, gdzie osoby chętne mogłyby się angażować w działania mające na celu integrację Ukraińców;

– utworzenie telefonu zaufania z możliwością uzyskania konkretnej porady;

– zachęcanie do angażowania się w ramach lokalnych stowarzyszeń, takich jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, lokalne kluby sportowe.

Spotkanie zakończyła prezentacja Fundacji „Publica Fides”, która na zlecenie Województwa Łódzkiego przygotowała i poprowadzi cykl szkoleń i mentoring dla instytucji z regionu łódzkiego. Partnerzy z regionu będą mogli zapisać się na wydarzenia: „Dialog międzykulturowy”, „Innowacje społeczne” oraz „Przedsiębiorczość migrantów”.