Nagrania (mp3)

Lekcja 2 – wymowa głosek jotowanych я, ю, є, ї:

Lekcja 2 – wymowa głoski в:

Lekcja 2 – wymowa głoski г:

Lekcja 2 – wymowa głoski л:

Lekcja 2 – wymowa głoski ль:

Lekcja 2 – wymowa miękkiego znaku:

Lekcja 2 – wymowa nieakcentowanych samogłosek:

Lekcja 2 – wymowa samogłoski е:

Lekcja 2 – wymowa spółgłosek miękkich:

Lekcja 2 – wymowa wzdłużonych samogłosek:

Lekcja 2 – wymowa ло oraz йо:

Lekcja 13 Tekst:

Lekcja 21 Tekst:

Lekcja 29 Tekst:

Lekcja 32 Dialog 1:

Lekcja 32 Dialog 2:

Lekcja 32 Dialog 3:

Lekcja 32 Dialog 4:

Lekcja 32 Tekst:

Lekcja 38 Dialog 1:

Lekcja 38 Dialog 2:

Lekcja 38 Dialog 3:

Lekcja 38 Dialog 4:

Lekcja 38 Dialog 5:

Lekcja 38 Tekst:

Lekcja 41 Dialog 1:

Lekcja 41 Dialog 2:

Lekcja 41 Dialog 3:

Lekcja 41 Dialog 4:

Lekcja 41 Dialog 5:

Lekcja 41 Dialog 6:

Lekcja 41 Dialog 7:

Lekcja 41 Tekst:

Lekcja 42 Dialog 1:

Lekcja 42 Dialog 2:

Lekcja 42 Dialog 3:

Lekcja 42 Dialog 4:

Lekcja 42 Dialog 5:

Lekcja 42 Dialog 6:

Lekcja 42 Tekst:

Lekcja 43 Dialog 1:

Lekcja 43 Dialog 2:

Lekcja 43 Dialog 3: