Wizyta studyjna 16-17.10.2019 r.

Relacja z wizyty studyjnej

Wizyta studyjna w ramach projektu AQUARES (województwo łódzkie – 16/17 października 2019 r.)

W dniach 16-17 października 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna rozpowszechniająca wśród Partnerów projektu AQUARES dobre praktyki województwa łódzkiego dotyczące technologii odzysku i ponownego użycia wody.

Pierwszego dnia uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzą Stację Uzdatniania Wody w Męce k/Sieradza gdzie  zastosowano rozwiązania uwzględniające zwiększenie stopnia odzysku wody: filtracja piaskiem, sedymentacja, filtr piaskowy, które pracują bez przerwy, bez potrzeby wyłączania, aby je wyczyścić – nie ma w nim ruchomych części, zbiorników magazynowych, tradycyjnych pomp i zaworów automatycznych

Następnym celem wizyty będzie Zakład Włókienniczy Biliński z Konstantynowa Łódzkiego jako wzorcowy przykład nowoczesnych technologii uzdatniania  wody. Firma Biliński specjalizuje się w barwieniu, bieleniu, praniu, uszlachetnianiu i wykańczaniu, a także druku cyfrowym dzianin i tkanin. W procesie przemysłowym stosuje zaawansowane technologie do odzysku wody i oszczędzania energii, np.: innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki (30% odsolenia) a także metoda pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych (50% wody w cyklu zamkniętym).

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpocznie się od prezentacji rekultywacji łódzkiego Arturówka i zastosowanych technologii oczyszczania wody. Arturówek jest przykładem zastosowania fitotechnologii do rekultywacji zbiorników wodnych i renaturyzacji rzeki miejskiej w celu zwiększenia retencji wody oraz poprawy jakości życia w mieście; jest to systemowe podejście do zarządzania wodą w mieście – zastosowanie do utylizacji osadów ściekowych, produkcji bioenergii i poprawy jakości wody.

Następnie uczestnicy wizyty udadzą się do Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej. Zastosowano tu filtry ciśnieniowe z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej, która stanowi bardzo dobry materiał filtracyjny i oczyszczający wodę. Jest to proces oszczędny i ekologiczny – środek do dezynfekcji wody w przeciwieństwie do większości pływalni w Polsce i na świecie wytwarzany jest na miejscu w procesie elektrolizy membranowej z roztworu soli. Powstający dezynfekant (chlor gazowy) ma 80-krotnie wyższą skuteczność działania w stosunku do powszechnie stosowanego podchlorynu sodu. Cały proces filtracji jest zautomatyzowany, całodobowy i całkowicie bezpieczny.

Uczestnikom wizyty zostanie także zaprezentowany przez firmę Cybercom Poland Sp. z o. o. prototyp urządzenia monitorującego w czasie rzeczywistym wodę pod kątem występowania bakterii e.coli.