„Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” (ARRIVAL REGIONS)

 

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie rozwiązań w zakresie społecznej integracji młodych imigrantów na obszarach pozamiejskich i miejskich dotkniętych zmianami demograficznymi.

Bezprecedensowy poziom migracji na obszarach wiejskich Europy Środkowej zanotowany w przeciągu kilku ostatnich lat stanowi długoterminowe wyzwanie, ale jest jednocześnie szansą, w sytuacji gdy integracja przybywających migrantów powiedzie się. Na obszarach wiejskich objętych projektem nastąpił spadek liczby ludności w wyniku zmian demograficznych. Wykształceni, młodzi ludzie opuszczają obszary wiejskie w poszukiwaniu lepszej pracy, wyższych dochodów i możliwości rozwoju w większych miastach lub zagranicą. Wraz ze zmianami demograficznymi pojawiają się wyzwania związane z reorganizacją usług użyteczności publicznej dla coraz mniejszej liczby osób o różnych potrzebach (opieka zdrowotna) oraz niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej.

Województwo Łódzkie ze względu na depopulację i starzenie się społeczeństwa, potrzebuje chętnych do pracy, łatwo asymilujących się imigrantów. Naturalnymi kandydatami są nasi sąsiedzi Ukraińcy. Obywatele Ukrainy stanowią 70% wszystkich imigrantów zatrudnionych w województwie łódzkim. Odpowiednio zintegrowane osoby przybywające do regionu łódzkiego mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego („gospodarczej rewitalizacji”) tych obszarów poprzez wypełnienie wakatów w szkołach czy też lokalnych stowarzyszeniach (np. drużynach piłkarskich, ochotniczych strażach pożarnych) oraz zakładanie działalności gospodarczych.

ARRIVAL REGIONS promuje podejście oparte na innowacjach społecznych, aby integracja na obszarach wiejskich odniosła sukces, wzmacniając umiejętności i wiedzę zainteresowanych stron na rynku pracy oraz integrację społeczną obywateli państw trzecich.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europa Środkowa
Wartość projektu wynosi: 2 204 872,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla województwa łódzkiego: 114 877,50 euro
Budżet dla województwa łódzkiego: 135 150,00 euro

Partnerzy projektu

ARRIVAL REGIONS skupia 13 partnerów z 6 krajów

Skład partnerstwa:

• Leibniz Institute for Regional Geography, Niemcy
• LAG Escartons and Waldensians Valleys, Włochy
• City of Osijek, Chorwacja
• Information legal centre, Chorwacja
• Mountain Union of Mongia e Cevetta Valley Langa Cebana Alta Valle Bormida, Włochy
• National Union of mountain municipalities and mountain communities – UNCEM Piemonte, Włochy
• University of West Bohemia in Pilsen, Czechy
• Center Rotunda, Koper, Słowacja
• Municipality of Postojna, Słowacja
• Uniwersytet Szczeciński, Polska
• Województwo Zachodniopomorskie, Polska
• Burgenland District, Niemcy
• Województwo Łódzkie, Polska