Czwarty semestr międzyregionalnego projektu AQUARES

Problemy z niedoborem wody pitnej występują na całym świecie. Jest to jeden z przejawów obecnie zachodzących zmian klimatycznych. Całe szczęście jesteśmy świadomi tej sytuacji. Projekt AQUARES powstał w celu wzmocnienia efektywnej gospodarki wodnej poprzez jej ponowne wykorzystanie.

Brak wody pitnej jest zauważalny wszędzie, choć w niektórych regionach jest on odczuwalny bardziej, a w innych mniej. Sytuacja związana z niedoborem wody staje się coraz poważniejsza, dlatego też dziewięć krajów Unii Europejskiej zdecydowało się dołączyć do projektu AQUARES, realizowanego w ramach programu Interreg Europe. Interreg Europe to program współpracy międzyregionalnej, który oferuje możliwość dzielenia się praktyczną wiedzą i doświadczaniami między przedstawicielami instytucji publicznych (w tym władz centralnych i regionalnych) w całej Europie i dzięki temu doskonalenia polityki i strategii służących swoim społecznościom. Partnerzy zaangażowani w te projekty dzielą się zatem doświadczeniami w zakresie politycznych i naukowych łańcuchów wartości.

Projekt AQUARES ma na celu wzmocnienie efektywnej gospodarki wodnej oraz koncepcji „zielonego wzrostu” poprzez ponowne wykorzystanie ścieków. Celem projektu jest poprawa zdolności administracji publicznej i władz regionalnych do promowania innowacyjnych technologii i modeli biznesowych związanych z recyklingiem wody.

Projekt AQUARES rozpoczął się w 2018 roku. Realizowany jest w ramach programu Interreg Europe i finansowany przez Unię Europejską. W projekcie uczestniczy 10 organizacji z 9 krajów UE, które mają wyjątkową możliwość zdobycia, a następnie podzielenia się doświadczeniem specjalistów w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

W związku z ogólnoświatową pandemią koronawirusa (COVID-19), partnerzy zmuszeni byli do odłożenia w czasie wielu zaplanowanych w tym półroczu działań projektowych i spotkań, zarówno międzynarodowych jak i lokalnych. W chwili obecnej nie jest możliwe do przewidzenia kiedy sytuacja ulegnie zmianie, ale nawet w tych trudnych warunkach chcemy ciągle informować o działaniach, które już miały miejsce lub są w trakcie przygotowań.

Ostatnim wydarzeniem zrealizowanym w ramach projektu AQUARES były warsztaty w Oldenburgu w Niemczech. W wydarzeniu tym partnerzy projektu uczestniczyli zarówno fizycznie, jak i, ze względu na rozprzestrzeniającą się już epidemię, online. W Oldenburgu, zorganizowano także spotkanie grupy sterującej partnerów projektu AQUARES. W marcowych warsztatach uczestniczył m.in. dr Sebastian Szklarek z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, który podsumował spotkanie partnerów na swoim blogu: https://swiatwody.wordpress.com/2020/03/12/relacja-z-miedzynarodowych-warsztatow-odzysku-wody-projekt-aquares/.

Przełożone natomiast musiały zostać następujące wydarzenia: wizyta studyjna w Czechach, spotkania informacyjne „Oszczędzanie wody” w regionach partnerskich, większość regionalnych spotkań z podmiotami zainteresowanymi tematyka projektu, konsultacje społeczne oraz udział partnerów projektu w wydarzeniach zewnętrznych.

Wszystkie wymienione wyżej wydarzenia zostaną zorganizowane najszybciej jak to będzie możliwe. Pozostałe działania, które nie wymagają fizycznego uczestnictwa, są kontynuowane. Opracowujemy więc metodologie, przeprowadzamy badania źródeł zastanych („desk research”) i komunikujemy się za pośrednictwem komunikatów prasowych, newsletterów, mediów społecznościowych a także innych narzędzi online.

Dlatego, jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do projektu albo po prostu interesuje Cię tematyka ochrony szczególnie cennego dla człowieka zasobu, jakim jest woda, skontaktuj się z nami lub śledzić aktualne wiadomości za pośrednictwem następujących strony:

Ogólne strony projektu AQUARES:
interregeurope.eu/aquares/
facebook.com/projectAQUARES/
twitter.com/AquaresEurope
linkedin.com/in/projectaquares/

Strony projektu AQUARES w Województwie Łódzkim:
bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/doskonalenie-polityk-w-zakresie-ponownego-wykorzystania-wody-dla-oszczedzania-zasobow-w-regionach-europejskich-aquares/
facebook.com/lodzkiehouse