Drugie wydarzenie – Bukareszt

W dniach 24-26 stycznia 2018 r. w Bukareszcie odbyło się kolejne spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „EU city digital strategies for immigrants” (Strategie cyfrowe miast europejskich na rzecz integracji imigrantów). Wydarzenie zostało zorganizowane przez partnerów projektowych z Bukaresztu: European Academy Association oraz organizację pozarządową Building Dreams Association – instytucje, które podejmują działania edukacyjne i badawcze m.in. w tematyce Unii Europejskiej, polityki zatrudnienia, imigrantów, wykluczenia społecznego.

Tematem spotkania była rola jaką pełnią narzędzia cyfrowe w procesie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności imigrantów. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele jednostek partnerskich z 8 krajów europejskich: z Łotwy, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Cypru i Grecji, Rumunii oraz Polski (Województwo Łódzkie).

W ramach wydarzenia zorganizowano konferencję z udziałem wysokiej klasy specjalistów, debatę oraz warsztaty dla partnerów projektowych.

Swoje prezentacje przedstawili m.in. Ana Neamţu, specjalista ds. Integracji w Rumuńskim Generalnym Inspektoracie ds. Imigracji, która opowiedziała o strategii oraz projektach pilotażowych podjętych
w celu integracji imigrantów oraz Vlad Zaharia, zastępca dyrektora departamentu projektów międzynarodowych w firmie SIVECO Romania, który omówił rolę e-kształcenia w procesie integracji imigrantów w XXI wieku.

Kolejnym prelegentem byl Bogdan Gavrilă, działacz z Centrum ds. społeczeństwa obywatelskiego
w Bukareszcie. W swoim wykładzie zatytułowanym „Narzędzia i technologia na rzecz cyfrowej integracji imigrantów” poruszył kwestie dotyczące społeczeństwa, różnic między UE a USA w zakresie polityk integracyjnych, pojęć takich jak obywatelstwo europejskie i Stany Zjednoczone Europy oraz mówił o tworzeniu wspólnot imigrantów.

Na konferencji wystąpił również dziennikarz Mihaia Ursu, międzynarodowy korespondent różnych agencji prasowych. W prezentacji pt. „Zero empatii, zero tolerancji. Imigranci w środkach masowego przekazu” nakreślił problem powstałych stereotypów oraz pojawiających się w mediach fałszywych informacji, przedstawiających imigrantów w niekorzystnym świetle, które przyczyniają się do powstawania ksenofobicznych postaw wobec osób różnych kulturowo.

Ostatnim prelegentem był Iulian Chifu, Prezes Centrum Zapobiegania Konfliktom i Wczesnego Ostrzegania w Bukareszcie, były doradca prezydenta Rumunii Traiana Băsescu, który opowiedział
o różnicach pomiędzy informacjami na temat imigrantów przekazywanymi w mediach a stanem faktycznym.