V Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych 17.05.2021 r.

 

W dniu 17 maja 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zorganizował V spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH. Tematem przewodnim były możliwości pozyskania środków na realizację projektów w obszarze rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w perspektywie finansowej 2021-2027. Spotkanie poprowadził Pan Mateusz Barwaśny, Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wydarzenie odbyło się w formule online i uczestniczyło w nim ponad 30 podmiotów z województwa łódzkiego działających w obszarze kultury, dziedzictwa kulturowego i przemysłów kreatywnych.

W takcie spotkania zostały przedstawione możliwości pozyskania środków na realizację projektów dotyczących rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach programów: Kreatywna Europa oraz Horyzont Europa na lata 2021-2027, które omówili przedstawiciele Creative Europe Desk Polska – Pani Ewa Kornacka oraz przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE – Pan Michał Kaczmarek. Przedstawiciel Wydziału Projektów Międzynarodowych w Departamencie Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, p. Tomasz Gąsiorowski, przybliżył także założenia Programu INTERREG EUROPA oraz omówił działania realizowane w ramach międzynarodowego projektu pn. „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego” – FINCH.

Wydarzenie było okazją dla uczestników do zapoznania się z aktualnymi możliwościami finansowania dziedzictwa kulturowego, a także okazją do zaprezentowania potencjału i inspiracji z wymiany wzajemnych doświadczeń w ramach takich projektów jak FINCH.