VII SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU FINCH, 18-19 STYCZNIA 2021 R.

 

W dniach 18-19.01.2021 r. Region Tesalia w Grecji zorganizował VII spotkanie międzynarodowe partnerów projektu FINCH.  Spotkanie odbyło się w formule online.

Uczestnicy spotkania wspólnie przyjrzeli się istniejącym rozwiązaniom  finansowania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w Grecji.  Jako punkt wyjścia do dyskusji, Region Tesalia zaprezentował przykładowe modele funkcjonowania i zarządzania dziedzictwem kulturowym:  podwodne muzea oraz antyczny teatr w Larissie.

Ideą utworzenia podwodnych muzeów (zwiedzanie wraków zabytkowych okrętów znajdujących się pod wodą z wykorzystaniem turystyki nurkowej lub wizualizacji 3D) była waloryzacja i ochrona podwodnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu śródziemnomorskiego, a także podnoszenie świadomości społecznej i atrakcyjności turystycznej wybranych obszarów nadmorskich. Lokalne władze zrealizowały projekt we współpracy z sektorem prywatnym, a finansowanie odbywa się ze środków unijnych z planowanym zwiększeniem zaangażowania inwestorów prywatnych w przyszłości.

Innym ciekawym przykładem waloryzacji dziedzictwa kulturowego był Pierwszy Antyczny Teatr w Larissie. Do niedawna największa część tego zabytku leżała na gruntach prywatnych. Kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia miał szeroko zakrojony program wykupu działek przez Ministerstwo Kultury. Dzięki temu, od 1985 roku do dziś trwa renowacja zabytkowego obiektu. Cały program jest realizowany i finansowany we współpracy z wieloma podmiotami (Ministerstwo, Region, Gmina, Przedsiębiorstwo Komunalne, Fundacja i Stowarzyszenie), a środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, finansowania społecznościowego oraz od podmiotów współpracujących.

Prezentacjom towarzyszyła dyskusja między uczestnikami na temat różnych modeli finansowania i możliwości ich zastosowania w innych regionach. Podczas paneli dyskusyjnych omawiano możliwości rozwojowe poszczególnych instytucji, w odniesieniu do uwarunkowań i możliwości finansowych. Choć nie zawsze proponowane rozwiązania mogą być zastosowane wprost w innych regionach (np. choćby z powodu braku podwodnego dziedzictwa kulturowego),  to  warta uwagi jest koncepcja nawiązywania współpracy z podmiotami prywatnymi oraz stosowania finansowania z wielu źródeł. Angażowanie wielu podmiotów sprzyja także budowaniu świadomości społecznej i pomaga w lepszym zrozumieniu potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego.