III Nabór do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektów GPP4Growth

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane rozwijaniem zielonych zamówień publicznych w województwie łódzkim (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w ramach Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu GPP4Growth.

Udział w pracach Grupy Interesariuszy Regionalnych pozwoli na jeszcze lepszą współpracę oraz wymianę informacji, m.in. w ramach planowanych szkoleń i konferencji tematycznych.

Chętne do współpracy w ramach projektu GPP4Growth instytucje zapraszamy do przesłania swojego Formularz zgłoszeniowy do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu GPP4Growth na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.