Spotkanie Partnerów projektu GPP4Growth, 14-16 listopada 2017

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Uniwersytetu w Patras (Grecja), Regionu Lombardia (Włochy), Prowincji Antwerpia (Belgia), Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Hiszpania), Regionu Zemgale (Łotwa), Agencji Rozwoju Regionalnego regionu Stara Zagora (Bułgaria), Departamentu ds. Klimatu i Środowiska (Irlandia) oraz Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta).

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego/Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczących różnych podejść do zielonych zamówień publicznych. Mieli oni szansę zapoznania się ze sposobem wdrażania zielonych zamówień publicznych w poszczególnych krajach UE, oraz wymiany swoich doświadczeń i spostrzeżeń w tym zakresie.

Podejście do zielonych zamówień publicznych prezentuje się różnie w poszczególnych krajach partnerskich projektu. Najbardziej zaawansowane działania w tym zakresie przedstawiła delegatka z Regionu Lombardia (Włochy), gdzie stosowanie zielonych zamówień publicznych jest obligatoryjne przy korzystaniu ze środków UE. Prelegentka z Antwerpii zaprezentowała pozostałym uczestnikom warsztatów mechanizm wsparcia podmiotów udzielających zamówień publicznych, polegający na funkcjonowaniu w ramach władz w/w miasta instytucji doradcy w zakresie zielonych zamówień publicznych, służącego wsparciem w zakresie włączania aspektów środowiskowych do udzielanych zamówień. Delegaci z Malty przedstawili system udzielania zamówień publicznych w tymże kraju, gdzie zamówienia publiczne są przeprowadzane całkowicie elektronicznie. Główne wnioski płynące z dyskusji dotyczyły konieczności ujęcia zielonych zamówień publicznych jako obligatoryjnych a nie fakultatywnych. Zaznaczono też konieczność prowadzenia działań szkoleniowo-informacyjnych we wszystkich krajach partnerskich w tymże zakresie. W celu promowania zielonych zamówień publicznych wskazano na konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, skierowanej przede wszystkim do udzielających zamówień, jak również do potencjalnych oferentów. Działania takie zostały zaplanowane w ramach realizacji projektu GPP4Growth.

Kolejne warsztaty w ramach projektu GPP4Growth zaplanowano w maju 2018 r., będą one dotyczyły stosowania ekologicznych etykiet w zielonych zamówieniach publicznych w krajach UE.