Spotkanie regionalne – grupy TASK4

 

23.07.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie regionalne grupy TASK4 w ramach projektu „Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi” (I-CARE-SMART), w którym uczestniczyli przedstawiciele Fundacji System Aktywizacji Seniora, Fundacji Misja Medyczna oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

W trakcie spotkania:

1. zaprezentowano zasady współpracy w ramach grupy doradczej, przedstawiono korzyści z uczestnictwa w grupie roboczej TASK4,

2. przedstawiono wyniki dotychczasowych analiz przygotowanych w projekcie I-CARE-SMART, dotyczących potrzeb osób starszych oraz potencjału sektora biznesuz województwa łódzkiego,

3. przedstawiono założenia dokumentów, które mają zostać opracowane w dalszym toku realizacji projektu – „Mapy Drogowej” , „Oceny potrzeb seniorów i potencjału dla rozwoju biznesu w tematyce srebrnej gospodarki”, Regionalnego Planu Działań,

4. podzielono się wnioskami z uczestnictwa w warsztatach zorganizowanych przez partnera z Niemiec, w formule on-line w dn. 16, 23 i 30 czerwca, których tematyka dotyczyła:

  • CO-CREATION – metod współtworzenia innowacji,
  • SENIOR ENGAGEMENT – potrzeb seniorów i możliwości ich aktywizowania,
  • BUSINESS ENGAGEMENT- sposobów angażowania biznesu,

5. przedstawiono plan kolejnych działań i uzgodniono harmonogram kolejnych spotkań roboczych.

Podczas rozmowy  zauważono, iż osoby starsze, które zmagają się z różnego rodzaju problemami, nie tylko zdrowotnymi, należy zaopatrywać w profesjonalną pomoc w miejscu ich zamieszkania. Obszar ten wymaga jeszcze wielu działań wspierających. Samotne osoby starsze potrzebują pomocy
w rozwiązywaniu wielu różnych trudności związanych np. z bieżącymi rachunkami, zawieraniem i negocjowaniem umów (chociażby na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych). Ważne jest też, aby wspomóc seniora w procesie nawiązania kontaktu i relacji z otoczeniem. Doświadczenie obecnej pandemii pokazało jak bardzo trudno jest pozostać w domu, pracować i zachować zdrowie psychiczne.  Osoby starsze, schorowane, ze względu na ograniczenia ruchowe i np. brak windy w bloku często przez wiele lat doświadczają takiej sytuacji. Ważne jest aby wspierać seniorów nie tylko pod względem zaopatrzenia (dostarczanie żywności, leków) ale także ubogacać ich życie towarzyskie. Kontakt z drugą osobą jest bowiem niezbędnym elementem życia społecznego. Jedną z możliwości jest kontakt online. W celu zapewnienia takich relacji należy jednak pamiętać o spełnieniu trzech warunków: posiadaniu szybkiego łącza Internetu, sprawnego sprzętu i umiejętności korzystania z niego. Seniorzy niestety są tą grupą, która jest wykluczona cyfrowo i wymaga wsparcia zarówno instytucjonalnego, jak też sąsiedzkiego czy też pomocy najbliższych w tym obszarze. Nie bez znaczenia jest także pomoc międzypokoleniowa, w której uczestnicy spotkania Task4 upatrują szansę na integrację i poprawę sytuacji seniorów. Podczas dyskusji zaproponowano także włączenie do grupy doradczej w projekcie I-CARE-SMART przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy mogą zapoczątkować lokalne działania wspierające seniorów.

Kolejne spotkanie grupy TASK4 zaplanowano na przełomie sierpnia i września.  Celem spotkania będzie wybranie 2-3 propozycji rozwiązań biznesowych będących odpowiedzią na zdiagnozowane podczas realizacji projektu potrzeby seniorów. Zostaną one zawarte w raporcie „Ocena potrzeb seniorów i potencjału dla rozwoju biznesu w tematyce srebrnej gospodarki”. Wybrana forma warsztatów i dyskusji ma pozwolić uczestnikom na praktyczne zastosowanie omawianych podczas warsztatów online modeli marketingowych: Business Model Canvas i Value Proposition Canvas.

Przypominamy, że grupa doradcza Task4 w projekcie I-CARE-SMART jest nadal otwarta dla nowych członków.

Zgodnie z założeniami projektu grupę doradczą TASK4 tworzą przedstawiciele organizacji pracujących nad rozwiązaniami dla osób starszych, przeprowadzającymi badania, przedstawiciele gmin i powiatów, a także organizacji reprezentujących opiekunów seniorów oraz aktywistów społecznych.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach grupy TASK4:

  • przedstawicieli organizacji pracujących nad rozwiązaniami dla osób starszych,
  • przedstawicieli organizacji skupiających seniorów,
  • osoby pracujące w sektorze pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.

Prosimy o uzupełnienie zamieszczonego formularza i przesłanie na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl