I Spotkanie Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu FINCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, mającym na celu ukonstytuowanie grupy Interesariuszy Regionalnych w Województwie Łódzkim w ramach projektu FINCH.

Podczas niniejszego spotkania chcielibyśmy przedstawić Państwu główne założenia projektu oraz przede wszystkim rozpocząć dyskusję nt. nowych możliwości wspierania kultury.

Spotkanie będzie miało miejsce w Łódzkim Domu Kultury (ul. Generała Romualda Traugutta 18), w dniu 25 września br. w godz. 11.00 – 13.00 (Agenda spotkania).

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 24 września br. na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości, osobą do kontaktu jest p. Monika Zielińska, pracownik Wydziału ds. Projektów Międzynarodowych Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, tel. 042 663 30 45, e-mail: monika.zielinska@lodzkie.pl.