REkrutacja do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu INNOPROVEMENT

Zapraszamy do grona interesariuszy

Dołącz do grona interesariuszy regionalnych projektu INNO PROVEMENT aby:
– projektować z nami regionalne mechanizmy wsparcia przedsiębiorców w obszarze wdrażania technologii 4.0
– wziąć bezpłatny udział w warsztatach i wizytach studyjnych
– korzystać ze zdobytego doświadczenia i rozwijać własną firmę

Wypełnij załączony formularz i wyślij na adres projektymiedzynarodowe@lodzkie.pl