Konferencja Czas na ekologię!

Ekologia - proste rozwiązania trudnych problemów

4 grudnia 2017 roku, w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” w Łodzi Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury zorganizował konferencję „Czas na ekologię!”, w której uczestniczyli rolnicy, producenci i miłośnicy ekologicznej żywności i ekologicznego prowadzenia gospodarstw z całego województwa łódzkiego. Celem konferencji było zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych. Konferencję otworzyli: Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Cezary Kołota – Prezes Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” oraz Marcin Podgórski – Dyrektor
Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Co zostało prezentowane podczas konferencji?

Podczas konferencji został zaprezentowany m.in.nowoczesny kanał dystrybucji Dograne.pl (system internetowy łączący dostawców i odbiorców produktów rolnych), probiotechnologia, odmiany jabłoni do sadów ekologicznych, przyczyny współczesnych chorób (chemizacja rolnictwa i hodowli, upowszechnianie niesprawdzonych technologii – GMO – to ryzyko dla zdrowia i życia), etapy certyfikacji żywności ekologicznej, a także płodozmian w rolnictwie ekologicznym.

Prezentacje prelegentów:

Biologizacja – proste rozwiązania trudnych problemów
Certyfikacja
Ekologiczne_sadownictwo
Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego
Płodozmiany_w_rolnictwie_ekologicznym
Żywność podstawą zdrowia