Konferencja Czas na ekologię!

Kiedy i gdzie?

4 grudnia 2017

Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa
sala konferencyjna, ul. Budy 4, Łódź

Program

8.00-9.00 Rejestracja uczestników/powitalna kawa
9.00-9.10 Powitanie gości – Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
9.10-9.20 Wsparcie sektora ekologicznego w regionie łódzkim: projekty realizowane w ramach INTERREG EUROPA:
Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME ORGANICS) oraz Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego (GPP4Growth) – Marcin Podgórski, Dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
9.20-9.30 Wystąpienie prezesa Izby Rolniczej WŁ – Bronisława Węglewskiego (interesariusz SME ORGANICS)
9.30-9.40 Wystąpienie Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Marka Sarwy (interesariusz SME ORGANICS)
9.40-9.50 Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury – Stanisława Kolbusza
9.50.-10.20 Dograne.pl – prezentacja innowacyjnego portalu internetowego pozwalającego na łączenie dostawców/producentów rolnych w tym ekologicznych z odbiorcami i konsumentami
10.20-10.50 Gatunki i odmiany roślin sadowniczych do upraw ekologicznych – dr hab. Elżbieta Rozpara, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (interesariusz SME ORGANICS)
10.50-11.20 Znaczenie żywności ekologicznej dla człowieka – prof. dr hab. Ewa Solarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (interesariusz SME ORGANICS)
11.20-11.50 Certyfikacja żywności ekologicznej – Waldemar Fortuna, Dyrektor Zarządzający w AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
11.50-12.30 Płodozmian w rolnictwie ekologicznym – Andrzej Bartosik, Główny Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska w ŁODR, odział Piotrków Trybunalski
12.30-13.30 Lunch

Prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 29 listopada br.
kontakt: rbwl@lodzkie.pl; 42 663 30 35

Organizatorzy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Stowarzyszenie Ekosystem – Dziedzictwo Natury

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie
w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe.