Konferencja „Budownictwo wobec globalnych wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym”

Gdzie i kiedy

Zachęcamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Budownictwo wobec globalnych wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym” .
Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2017 r.  w Kołobrzegu w hotelu Baltic Plaza przy ul. Plażowej 1.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny: https://eccaconference2017.syskonf.pl/

Dla kogo?

Konferencja dedykowana jest wszystkim podmiotom zainteresowanym innowacjami, ekspansją rynkową, marketingiem, internacjonalizacją w obszarze budownictwa i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane europejskie doświadczenia we wdrażaniu GOZ. Będzie to także okazja, by zapoznać się z rezultatami projektu w ramach którego powstało Europejskie Stowarzyszenie Klastrów (ECCA),
a którego partnerem jest Klaster sEaNERGIA. Konferencji towarzyszyć będzie sesja networkingowa.

Konferencja to okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych pomiędzy reprezentantami firm, jednostek naukowych, instytucji publicznych – prezentacje doświadczeń, osiągnięć oraz kompetencji uczestników konferencji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym

Program

10:00 – 11:30
SESJA GŁÓWNA
Otwarcie – dr Elżbieta Syrda, Koordynator klastra sEaNERGIA
Europejski aspekt gospodarki cyrkularnej – Marcin Podgórski, Dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli
Wdrażanie GOZ w budownictwie – przegląd prawodawstwa na poziomie europejskim oraz państw członkowskich – Vladimir Gumilar, Construction Cluster of Slovenia
Energia w GOZ na przykładzie Kołobrzeskiego Klastra Energii – dr Tadeusz Żurek, Sea Development
Potencjał rynku europejskiego i światowego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie – dr Dawid Krysiński, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
11:30 – 11:45
PRZERWA KAWOWA
11:45 – 13:30
PREZENTACJA REZULTATÓW I DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASTRÓW (ECCA)
Dlaczego potrzebujemy współpracy klastrów na poziomie europejskim? – Vladimir Gumilar, Koordynator projektu ECCA
Stowarzyszenie ECCA – miejsce dla firm, inwestorów oraz instytucji publicznych – Aleksandra Oleksik, Bałtycki Klaster sEaNERGIA
Prezentacja strategii internacjonalizacji firm na światowych rynkach – Vladimir Gumilar, Koordynator projektu ECCA
Nowe sposoby finansowania i modele biznesowe wspierające ekspansję na światowe rynki – dr Joanna Syrda, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
13:30 – 14:00
PRZERWA KAWOWA
14:00 – 15:30
POMYSŁY I DOŚWIADCZENIA – SESJA NETWORKINGOWA
• Okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych pomiędzy reprezentantami firm, jednostek naukowych, instytucji publicznych – prezentacje doświadczeń, osiągnięć oraz kompetencji uczestników konferencji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym
15:30 – 16:00
LUNCH