LODZKIE GO BENELUX

 

CEL projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich poprzez m. in. zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, a także tworzenie w regionie partnerstw na rzecz współpracy międzynarodowej, wzrostu poziomu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu oraz stworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów w Brukseli.

planowane efekty

Projekt zakłada wsparcie przedsiębiorców w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z terenu Beneluksu poprzez m. in. Funkcjonowanie Punktu Wsparcia Inwestora w strukturach Domu Łódzkiego w Brukseli jako biura promocji handlu i inwestycji dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, organizację wydarzeń o charakterze targowo-wystawienniczym, seminariów, konsultacji, wizyt studyjnych, forów, konferencji, spotkań networkingowych i biznesowych, akcji promujących produkty i usługi przedsiębiorców z województwa łódzkiego na terenie Beneluksu. W ramach projektu zostanie stworzenie aplikacji mobilnej zawierającej m. in. dane o specyfice rynków poszczególnych krajów, dostępnych kanałach dystrybucji, odbywających się wydarzeniach targowych, branżowych, wykaz przydatnych kontaktów i potencjalnych partnerów handlowych z terenu Beneluksu oraz praktyczne porady dla przedsiębiorców

wartość projektu

2 392 494,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

1 817 132,00 PLN

 

daty REALIZACJI

01.10.2020 – 31.12.2023