LODZKIE GO BENELUX

 

O PROJEKCIE

Projekt stanowi kontynuację podejmowanych w poprzednich latach działań na rzecz rozwoju eksportu przedsiębiorstw z regionu łódzkiego do krajów Belgii, Holandii i Luksemburga. Firmy sektora MŚP planujące ekspansję na rynki Beneluksu otrzymają wsparcie w postaci dostosowanego do potrzeb i możliwości planu działania oraz promocji ich produktów i usług w tym regionie, a także w nawiązaniu kontaktów biznesowych. Przedsiębiorcy, którzy chcą eksportować na rynki krajów Beneluksu i wezmą udział w projekcie mogą liczyć na wsparcie w postaci m.in.:

 • dofinansowania uczestnictwa w targach międzynarodowych
 • uczestnictwa w wizytach studyjnych, konferencjach, misjach gospodarczych i spotkaniach B2B
 • promocji ich oferty wśród odbiorców z krajów Beneluksu
 • prezentacji ich produktów w Show Roomie, będącym częścią Domu Łódzkiego w Brukseli
 • pozyskiwania informacji nt. prowadzenia działalności, kanałów dystrybucji na rynkach krajów Beneluksu czy barier w dostępie do poszczególnych rynków

 

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 2 392 494,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 817 123,20 PLN

 

OKRES REALIZACJI

X 2020 – IX 2023

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

1. Funkcjonowanie Punktu Wsparcia Inwestora w ramach Domu Łódzkiego w Brukseli jako biura promocji handlu i inwestycji dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, którego zadaniem będzie m.in.:

 • udzielanie informacji gospodarczej nt. krajów Beneluksu
 • identyfikacja spośród przedsiębiorstw zgłaszających się do udziału w projekcie firm o odpowiednim potencjale, dla których przygotowany zostanie indywidualny plan działania i promocji na rynkach Belgii, Holandii lub Luksemburga
 • pomoc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z terenu Beneluksu
 • prowadzenie Showroomu w Domu Łódzkim w Brukseli i udostępnianie go na potrzeby prezentacji i promocji produktów oraz usług przedsiębiorców z regionu łódzkiego, którzy wykazali się największym potencjałem w swojej branży

2. Organizacja na terenie krajów Beneluksu, a także województwa łódzkiego, 40 wydarzeń kierowanych do przedsiębiorców (szkoleń, warsztatów, seminariów, konsultacji, wizyt studyjnych, forów, konferencji, spotkań networkingowych i biznesowych, akcji promujących produkty i usługi przedsiębiorców z województwa łódzkiego)

3. Organizacja stoiska wystawienniczego, na którym promowana będzie oferta firm z województwa łódzkiego, na 8 imprezach targowych na terenie Beneluksu

4. Stworzenie aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców z Łódzkiego chcących eksportować na rynki krajów Beneluksu. Będzie ona zawierać m.in. dane o specyfice rynków poszczególnych krajów, dostępnych kanałach dystrybucji, odbywających się wydarzeniach targowych, branżowych, wizytach studyjnych, wykaz przydatnych kontaktów i potencjalnych partnerów handlowych z terenu Beneluksu oraz praktyczne porady dla przedsiębiorców; informacje te zostaną również wydane w formie drukowanej broszury

5. Stworzenie 6 filmów promujących przedsiębiorców wpisujących się w poszczególne Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego.

DLA KOGO

Docelową grupą odbiorców projektu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z regionu łódzkiego zainteresowani internacjonalizacją w krajach Beneluksu, prowadzący działalność w obszarze 6 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (branż kluczowych) Województwa Łódzkiego, tj.:

 • Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo)
 • Zaawansowane Materiały Budowlane
 • Medycyna, Farmacja, Kosmetyki
 • Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)
 • Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno – Spożywcze
 • Informatyka i Telekomunikacja

lub ich nisz specjalizacyjnych, m.in. w obszarze medycyny powiązanej z turystyką (np. turystyki zdrowotnej), jak również w ważnych obszarach tematycznych, na które należy położyć nacisk w najbliższej bądź dalszej przyszłości, np. w obszarze gospodarki cyrkularnej, e-mobility, czy biotechnologii.